چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت

پاسخ این سوال که چرا پادشاه باهوش از رفتن به جزیره ترسی نداشت را می توانید در کتاب هفتمین پیام های آسمانی زیر بیابید.

جواب: چون توشه ای برای زندگی به آنجا ذخیره کرده بود و قبلاً قصری بزرگ و زیبا در این جزیره آماده کرده بود و افراد زیادی در این جزیره منتظر او بودند.

مطالب پیشنهادی: پیام های آسمانی هفتم درس سوم پاسخ

در این مقاله از دپارتمان آموزشی ماگرتا به سوال مذکور پاسخ می دهیم. اگر پاسخ دیگری برای این سوال دارید در قسمت نظرات بنویسید. همچنین برای دسترسی سریعتر به پاسخ سایر سوالات خود، آن را با کلمه Magreta جستجو کنید.

پاسخ فعالیت درس 3 پیام هفتم

پیام های آسمانی گام به گام درس هفتم درس سوم

نام درس: تلخ یا شیرین موضوع: گام به گام پایه هفتم

پیام های آسمانی گام به گام هفتم / درس 3 :: تلخ یا شیرین / گام به گام درس سوم هدایای هفتم در این بخش پاسخ فعالیت کلاس و امتحان خود را در صفحات 44 و 44 درس 3 پیام های آسمانی هفتم قرار داده ایم.

فعالیت کلاسی صفحه 42 پیام هفتم

الف) به نظر شما اگر شاه فهیم به جای یک سال کار و زحمت، تفریح ​​و زندگی راحت در قصر را انتخاب می کرد، چه سرنوشتی داشت؟
پاسخ: مانند پادشاهان قدیم پس از یک سال باید به جزیره ای منتقل می شد که اثری از رفاه و آسایش در آن نبود و به سختی روزهای خود را می گذراند.

ب) اگر کمی تأمل کنیم، متوجه می شویم که داستان زاریک شباهت های زیادی با زندگی خودمان در دنیا دارد. این شباهت ها را پیدا کنید و جاهای خالی زیر را مانند مثال پر کنید.

1- زیرک که برای اولین بار به این شهر آمد نیاز به راهنمایی داشت
ما که فقط یک بار به این دنیا می آییم برای سعادت نیازمند راهنمایی پیامبران هستیم.

2- می توانست تمام وقت خود را به استراحت در قصر بگذراند.

3- زمان پادشاهی او خیلی زود گذشت
عمر ما هم کوتاه است و به سرعت تمام می شود.

4- فکر نمی کرد پاسداران در نیمه های شب ناگهان به سراغش بیایند
همچنین فکر نمی کنیم هر لحظه مرگ برای ما اتفاق بیفتد.

5- نگهبانان هنگام رفتن به او اجازه هیچ کاری را ندادند.

6- او در این جزیره زیبا در مکانی زندگی می کرد که خودش ساخته بود
ما نیز با اعمالی که به عنوان توشه در این دنیا حمل می کنیم می توانیم در این دنیا راحت و خوش زندگی کنیم.

7- اگر زرک وارد این شهر نمی شد هرگز نمی توانست پادشاه جزیره زیبا و ساکنان آن شود.

شباهت های دیگر را با نصیحت دوستان و نصیحت معلم خود بنویسید.

خودتان امتحان کنید، صفحه 44 پیام هفتم

1- چرا شاه فهیم در دل از رفتن به جزیره نمی ترسید؟
پاسخ: چون با تلاش و هوش خود تمام امکانات آسایش این جزیره را فراهم کرده بود.

2- مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ چرا
پاسخ: برای کافران و بدکاران; چون تمام عمرشان را در دنیا به خوشگذرانی می گذرانند و برای سفرشان چمدانی بر نمی دارند. آنها اصلا دوست ندارند این دنیا را ترک کنند، زیرا می دانند که مرگ برای آنها پایان خوشبختی و آغاز مشکلات است.

3- حال مؤمنان را در هنگام مرگ توضیح دهید
پاسخ: برخی از مردم در زندگی خود به خدا و پیامبرانشان ایمان دارند و به زندگی پس از مرگ می اندیشند {پس خوشحال می شوند}; زیرا می دانند که در زندگی جدید خود نیز در آرامش و آسایش زندگی خواهند کرد.

برای مشاهده سوالات و توضیحات کتاب های خود؛ به سادگی نام درس یا شماره صفحه آن را با عبارت Lesson Syngam در گوگل جستجو کنید.

مرتبط:  چرا در تمدن مایا مردم از پایین مشروب میخوردند

پاسخ سوالات صفحه 42 و 44 درس 3، 3، پیام های آسمانی، هفتم; در این مقاله از قسمت آموزش مجله Magerta پاسخ سوالات فعالیت کلاسی صفحه 42 را خواهید دید و در صفحه 44 درس 3 سوم تلخ یا شیرین کتاب پیام های بهشتی خود را محک می زنید. سال هفتم در آینده با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: پاسخ فعالیت های درس 2 پیام های آسمانی هفتم

پاسخ سوال های صفحه ۴۲ و ۴۴ درس سوم پیام های آسمانی هفتم

پاسخ به سوالات فعالیت کلاس درس 42 درس سوم پیام های آسمانی هفتم

الف) به نظر شما، اگر شاه خردمند به جای یک سال کار و زحمت، خوش گذرانی و زندگی راحت در کاخ را انتخاب می کرد، چه عاقبتی در انتظار او بود؟

پاسخ: مانند پادشاهان قدیم پس از یک سال باید به جزیره ای منتقل می شد که در آن اثری از رفاه و آسایش نبود و باید سخت زندگی می کرد.

ب) اگر کمی تأمل کنیم، متوجه می شویم که داستان زاریک شباهت های زیادی با زندگی خودمان در دنیا دارد. این شباهت ها را پیدا کنید و جاهای خالی زیر را مانند مثال پر کنید. (پاسخ را با رنگ آبی مشخص کرده ایم)

1- زاریک که برای اولین بار به این شهر آمد نیاز به راهنمایی داشت
ما که فقط یک بار به این دنیا می آییم برای سعادت نیازمند راهنمایی پیامبران هستیم.

2- می توانست تمام وقت خود را به استراحت در قصر بگذراند.

3- زمان پادشاهی او خیلی زود گذشت
عمر ما هم کوتاه است و به سرعت تمام می شود.

4- فکر نمی کرد پاسداران در نیمه های شب ناگهان به سراغش بیایند
همچنین فکر نمی کنیم هر لحظه مرگ برای ما اتفاق بیفتد.

5- نگهبانان هنگام رفتن به او اجازه هیچ کاری را ندادند.

6- او در این جزیره زیبا در مکانی زندگی می کرد که خودش ساخته بود
ما نیز با اعمالی که به عنوان توشه در این دنیا حمل می کنیم می توانیم در این دنیا راحت و خوش زندگی کنیم.

7- اگر زرک وارد این شهر نمی شد هرگز نمی توانست پادشاه جزیره زیبا و ساکنان آن شود.

شباهت های دیگر را با نصیحت دوستان و نصیحت معلم خود بنویسید. (به عهده دانشجو)

پاسخ به سؤالات خود را امتحان کنید، صفحه 44، درس 3، پیام های آسمانی هفتم

1) چرا شاه باهوش در دلش از رفتن به جزیره نمی ترسید؟
8
پاسخ: چون قبلاً قصری بزرگ و زیبا در وسط باغی در این جزیره آماده کرده بود و افراد زیادی در این جزیره منتظر او بودند.

2) مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ برای چی؟

پاسخ: مرگ برای کافران و بدکاران وحشتناک و ناخوشایند است. زیرا کسانی که تمام عمر خود را به تفریح ​​گذرانده اند و برای آخرت خود توشه ای مهیا نکرده اند و می دانند که مرگ پایان خوشبختی و آغاز سختی است.

3) وضعیت مؤمنان را در هنگام مرگ توضیح دهید.

پاسخ: چون به خدا و پیامبرانش ایمان دارند و به زندگی پس از مرگ می اندیشند. آنها نمی ترسند و فرشتگان به آنها سلام می کنند و به آنها با آرامش و آسایش و برکت بهشت ​​پاداش می دهند.

ترس از مرگ مؤمنان به این دلیل است که از مرگ غفلت نمی کنند و به آن توجه نمی کنند. نه به این دلیل که مرگ ترسناک است. بر خلاف فدائیان مرگ اندیش، برخی از مردم اگرچه مرگ اندیش هستند، اما از مرگ می ترسند و ممکن است به دلیل نداشتن پس انداز با آن مخالفت کنند.

شکی نیست که انسان ها به طور غریزی می خواهند در این دنیا زنده بمانند و به قول صدر المطلحین خداوند بیزاری از فنا را در ذات آنها قرار داده است.

مرتبط:  چرا دشمنان اسلام نتوانستند دین اسلام را از بین ببرند

این است که انسان موجودی حساس است و این جهان نیز به چیزهای حساس پیوند خورده است. مثلاً انسان دوست ندارد معاشرت دوستان و دیگر نعمت های دنیوی را ترک کند و وارد دنیا شود.

همچنین بخوانید : پاسخ فعالیت های درس اول پیام های آسمانی هفتم

توجه: دانش‌آموزان عزیز می‌توانند برای دسترسی بهتر و سریع‌تر به پاسخ فعالیت‌های کتاب پیام‌های آسمانی هفتم، عبارت «مگرتا» را در انتهای پاسخ فعالیت درس مورد نظر در گوگل جستجو کنند.

در پایان امیدواریم مقاله پاسخ سوالات فعالیت های صفحات 42 و 44 درس 3 کتاب هفتم پیام های آسمانی برای شما دانش آموزان عزیز مفید واقع شده باشد و توانسته باشید از آن استفاده کنید.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. مقاله جالبی بود. این پادشاه به دلیل دانش و تجربه خود در مورد جزایر و دریاها، به راحتی به جزیره سفر کرد. این نشان می دهد که برای پیشگیری از خطرات، باید آگاهی و تجربه کافی داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا