چرا نباید از تعریف افراد نادان خوشحال شویم

گام به گام درس 15 فارسی ششم

جواب درس پانزدهم فارسی ششم

نام درس: میوه هنر موضوع: گام به گام پایه ششم

جواب درس پانزدهم فارسی ششم

انتخاب سریع صفحه:

گام به گام درس فارسی 6/15 :: ثمره هنر

معنی میوه هنر ایرانی ششم

آن قصه شنیدید که در باغ٬یکی روز از جور تبر٬زار بنالید سپیدار

یعنی: آن داستان را شنیدی که روزی در باغ از ظلم تبر سپیدار شکایت کرد؟

کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی از تیشه‌ی هیزم شکن و اره‌ی نجار

یعنی از دست اره نجار و تبر برنده ریشه و شاخه ای برایم باقی نمانده است.

گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بس کاین موسم حاصل بود و نیست تورابا

یعنی: تبر آهسته به او گفت: گناه تو این است که الان فصل ثمر دادن است، ولی تو ثمر ندادی.

تا شام٬نیفتاد صدای تبر از گوش شدتوده در آن باغ٬سحر٬هیمه‌ی بسیار

معنی: صدای تبر فقط در شب قطع شد و صبح شد که از این باغ انبوه هیزم جمع آوری شد.

دهقان چو تنور خود از این هیمه برافروخت بگریست سپیدار و چنین گفت دگربار

معنی: وقتی باغبان تنور خود را با این هیزم روشن کرد، سپیدار گریست و تکرار کرد

آوخ که شدم هیزم و٬آتشگر گیتی اندام مرا سوخت چنین ز آتش ادبار

یعنی: افسوس که من هیزم شده ام و عالم سوزان (ظالم) بدنم را بدین گونه در آتش بدبختی سوزانده است.

خندیدبرو شعله٬که از دست که نالی!؟ ناچیزی تو٬کرد بدین گونه تورا خار

یعنی شعله به او خندید و گفت از کی شاکی هستی؟ این بیهودگی توست که تو را چنین تحقیر کرده است

آن شاخ که سر بر کشد و میوه نیارد فرجام٬به جز سوختنش نیست سزاوار

معنی: شاخه ای که رشد می کند اما میوه نمی دهد عاقبتی بهتر از سوزاندن ندارد.

جزدانش حکمت نبود میوه‌ی انسان ای میوه فروش هنر٬این دکه و بازار

معنی: نتیجه زندگی انسان چیزی جز علم و خرد نیست، ای انسان اگر علم و هنر انباشته ای، اکنون وقت ارائه آن است.

از گفته‌ی ناکرده و بیهوده چه حاصل کردار نکو کن٬که نه سودی ست ز گفتار

معنی: کلمات بیهوده برای چه هستند وقتی عملی نیست. اعمال و کار خود را اصلاح کنید و آن را درست انجام دهید، زیرا حرف زدن بدون عمل فایده ای ندارد.

آسان گذرد گر شب و روز و مه و سالت روز عمل و مزد بود کار تو دشوار

یعنی: اگر شب و روز و ماه و سال تو به تنبلی و تنبلی سپری شود و هیچ سودی برای آخرت نداشته باشی، در قیامت که روز جزا و ثواب است، کار تو سخت می شود.

درک مطلب صفحه 99 فارسی ششم

1- علت قطع سپیدار چه بوده است
پاسخ: چون در فصل برداشت محصول به بار نیاورده است.

2- مقصود شاعر از بیت «بد نكن كه در گفتن فایده ندارد» چیست؟
پاسخ: حرف زدن فایده ندارد، باید عمل كرد و خوب رفتار كرد. (باید عمل باشد نه گفتار)

3- به نظر شما پیام این شعر چیست؟
پاسخ: علم و خرد محصول و ثمره انسان است و انسانی که نه علم دارد و نه خرد مانند درختی است که نه میوه دارد و نه محصول. .

4- به نظر شما درخت سپیدار بی فایده است؟ دلیل خود را ذکر کنید
پاسخ: هر موجود و موجود زنده ای را که خداوند آفریده یک منفعت و یک مزیت دارد. خداوند حکیم است و برای هر چیزی که آفریده برنامه دارد.

داستانی در صفحه 100 فارسی ششم

افلاطون و جاهلان

می گویند روزی افلاطون نشسته بود. مردی نزد او آمد و نشست و شروع به صحبت کرد. امروز مردی را دیدم که از تو سخن می گفت و به تو دعا می کرد
و می گفت:
افلاطون مرد بزرگی است که هرگز مانند او نبوده و نخواهد بود. می خواستم از شما تشکر کنم”
پاسخ: می گویند روزی افلاطون در جایی نشسته بود، مردی نادان نزد او آمد و شروع به صحبت کرد و در بین سخنانش گفت: ای حکیم! و برایت دعا می کنم و می گوید: افلاطون مرد بزرگی است که هرگز مانند او نبوده و نخواهد بود، می خواستم به شما بگویم که در مورد شما چه گفته است.

مرتبط:  چرا باید سیم فاز را به کلید وصل کنیم

افلاطون وقتی این را شنید سرش را پایین انداخت و گریست و بسیار اندوهگین شد.

این مرد گفت: ای حکیم! از من چه رنجی کشیدی که اینقدر غمگین شدی؟» ۷۵۷۵۷۵۹۹۹۸۸۸ پاسخ: آن مرد گفت: «ای مرد خردمند! چرا با من قهر کردی و اینطور عصبانی شدی؟

افلاطون گفت: تو به من بدی نکردی، اما چه چیزی برای من بدتر از این است که از نادانی کور شوم؟
پاسخ: افلاطون گفت: تو به من بدی نکردی، اما چه چیزی برای من بدتر از این است که یک جاهل از او تمجید کند؟ آهسته تر

چرا وقتی جاهلان از ما تعریف و تمجید می کنند، خوشحال نباشیم؟
پاسخ: وقتی افراد نادان از ما تعریف می کنند، حتماً کار جاهلی انجام داده ایم که آنها دوست داشته اند، پس باید خوشحال باشیم.

در این قسمت پاسخ سوالات فارسی ششم را قرار داده بودیم. پیشنهاد می شود از درس 16 فارسی ششم نیز دیدن فرمایید.

برای مشاهده سوالات و توضیحات کتاب های خود؛ به سادگی نام درس یا شماره صفحه آن را با عبارت Lesson Syngam در گوگل جستجو کنید.

جواب سوالات درس پانزدهم 15 فارسی ششم

پاسخ فعالیت های درس پانزدهم فارسی ششم (شامل کارگاه جستجوی متن، درک و فهم، معنی کلمات)

نام دوره: فارسی موضوع: گام به گام نویسنده: نیمارا یار

نوشته شده در نورا یار | کلاس و رشته: پایه ششم

فهرست مطالب مقاله

پاسخ فعالیت فارسی ششم درس پانزدهم – همانطور که می دانید فارسی ششم یکی از مهمترین درس های کلاس ششم است. با توجه به اهمیت فارسی، می خواهیم پاسخ درس فارسی ششم ابتدایی را نیز منتشر کنیم که می توانید در ادامه این مطلب به صورت مستقیم به آن مراجعه کنید. پاسخ سوالات درس 15 از درس فارسی ششم شامل پاسخ سوالات و فعالیت های صفحه 99 (درک و دریافت پاسخ) و از صفحه 100 درس 15 از درس فارسی ششم پایه می باشد. این فایل حاوی پاسخ تمامی فعالیت ها و کارگاه های متن فارسی سال ششم است که توسط دانش آموزان سال ششم تقدیم شما می شود.

همچنین علاوه بر پاسخ فعالیت های درس 15 فارسی ششم، می خواهیم گام به گام و بروشورهای سایر دروس را منتشر کنیم که در ادامه این مطلب می توانید به لینک قسمت مربوطه مراجعه نمایید. مقاله.

☑ [پاسخ فعالیت فارسی ششم درس پانزدهم] – تهیه شده در پایه یار| Nomreyar.com ☑

درک شنیدن و گفتن سوالات درک و دریافت

⭕ معنی درس 15 ثمرات هنر فارسی ششم

آن قصه شنیدید که در باغ٬یکی روز از جور تبر٬زار بنالید سپیدار

یعنی: آن داستان را شنیدی که روزی در باغ از ظلم تبر سپیدار شکایت کرد؟

کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی از تیشه‌ی هیزم شکن و اره‌ی نجار

یعنی از دست اره نجار و تبر برنده ریشه و شاخه ای برایم باقی نمانده است.

گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بس کاین موسم حاصل بود و نیست تورابا

یعنی: تبر آهسته به او گفت: گناه تو این است که الان فصل ثمر دادن است، ولی تو ثمر ندادی.

تا شام٬نیفتاد صدای تبر از گوش شدتوده در آن باغ٬سحر٬هیمه‌ی بسیار

معنی: صدای تبر فقط در شب قطع شد و صبح شد که از این باغ انبوه هیزم جمع آوری شد.

دهقان چو تنور خود از این هیمه برافروخت بگریست سپیدار و چنین گفت دگربار

معنی: وقتی باغبان تنور خود را با این هیزم روشن کرد، سپیدار گریست و تکرار کرد

آوخ که شدم هیزم و٬آتشگر گیتی اندام مرا سوخت چنین ز آتش ادبار

یعنی: افسوس که من هیزم شده ام و عالم سوزان (ظالم) بدنم را بدین گونه در آتش بدبختی سوزانده است.

خندیدبرو شعله٬که از دست که نالی!؟ ناچیزی تو٬کرد بدین گونه تورا خار

یعنی شعله به او خندید و گفت از کی شاکی هستی؟ این بیهودگی توست که تو را چنین تحقیر کرده است

مرتبط:  چرا دشمنان اسلام نتوانستند دین اسلام را از بین ببرند

آن شاخ که سر بر کشد و میوه نیارد فرجام٬به جز سوختنش نیست سزاوار

معنی: شاخه ای که رشد می کند اما میوه نمی دهد عاقبتی بهتر از سوزاندن ندارد.

جزدانش حکمت نبود میوه‌ی انسان ای میوه فروش هنر٬این دکه و بازار

يعنى: نتيجه زندگى انسان جز علم و خرد نيست، انسان

اگر دانش و هنر انباشته کرده اید، اکنون زمان ارائه آن است.

از گفته‌ی ناکرده و بیهوده چه حاصل کردار نکو کن٬که نه سودی ست ز گفتار

معنی: کلمات بیهوده برای چه هستند وقتی عملی نیست. اعمال و کار خود را اصلاح کنید و آن را درست انجام دهید، زیرا حرف زدن بدون عمل فایده ای ندارد.

آسان گذرد گر شب و روز و مه و سالت روز عمل و مزد بود کار تو دشوار

یعنی: اگر شب و روز و ماه و سال تو به تنبلی و تنبلی سپری شود و هیچ سودی برای آخرت نداشته باشی، در قیامت که روز جزا و ثواب است، کار تو سخت می شود.

⭕ درک مطلب صفحه 99 فارسی ششم

1- دلیل قطع درخت سپیدار چه بود؟

چون درخت ساپیداری میوه نداد.

2- مقصود شاعر از بیت «عمل نیک کن که کلام را سودی ندارد» چیست؟

به عبارت دیگر رفتار و کردار خود را اصلاح کنید، زیرا حرف زدن بدون عمل فایده ای ندارد.

(برای دیدن معنی شعر میوه هنر می توانید روی همین لینک آبی کلیک کنید)

3- به نظر شما پیام این شعر چیست؟

رفتار و کردار خوب بهتر از گفتار بدون عمل است.

4- به نظر شما درخت سپیدار بی فایده است؟ دلیل خود را ذکر کنید

به نظر من درخت سپیدار بسیار مفید است زیرا از چوب نرم درخت سپیدار برای کنده کاری استفاده می شود و در صنایع کاغذ سازی و جعبه سازی نیز کاربرد دارد. علاوه بر این، از برگ و پوست درخت سپیدار در طب سنتی استفاده می شود.

دانش زبانی

الف) کلمه آواخ که در درس مطالعه کردیم یک کلمه است; اما معنای یک جمله کامل را بیان می کند.

گاهی از کلماتی مانند آرزو، افسوس، آفرین، آواخ و … استفاده می کنیم. برای حالاتی مانند حسرت، غم و شادی. به این کلمات شبه جمله می گویند.

این کلمات اجزای یک جمله را ندارند، بلکه معنای یک جمله کامل را بیان می کنند. شبه جمله به معنای مشابه جمله است.

ب) به کلمات زیر توجه کنید:

? تا …………… سال گذشته

? روز …………… دیروز

? ماه می

گاهی شاعران از کلمات اختصاری مانند پر، دی، مه، گه و شاه استفاده می کنند.

⭕ داستان صفحه 100 فارسی ششم

افلاطون و جاهلان

می گویند روزی افلاطون نشسته بود. مردی نزد او آمد و نشست و شروع به صحبت کرد. امروز مردی را دیدم که از تو سخن می گفت و به تو دعا می کرد
و می گفت:
افلاطون مرد بزرگی است که هرگز مانند او نبوده و نخواهد بود. می خواستم از شما تشکر کنم”
پاسخ: می گویند روزی افلاطون در جایی نشسته بود، مردی نادان نزد او آمد و شروع به صحبت کرد و در بین سخنانش گفت: ای حکیم! و برایت دعا می کنم و می گوید: افلاطون مرد بزرگی است که هرگز مانند او نبوده و نخواهد بود، می خواستم به شما بگویم که در مورد شما چه گفته است.

افلاطون چون این را شنید سرش را پایین انداخت و گریست و بسیار اندوهگین شد.

این مرد گفت: ای حکیم! از من چه رنجی کشیدی که اینقدر غمگین شدی؟» ۷۵۷۵۷۵۹۹۹۸۸۸ پاسخ: آن مرد گفت: «ای مرد خردمند! چرا با من قهر کردی و اینطور عصبانی شدی؟

افلاطون گفت: تو به من بدی نکردی، اما چه چیزی برای من بدتر از نادانی؟

⭕ پاسخ به پرسش داستان افلاطون و جاهل

چرا وقتی جاهلان از ما تعریف و تمجید می کنند، خوشحال نباشیم؟
پاسخ: وقتی افراد نادان از ما تعریف می کنند، حتماً کار جاهلی انجام داده ایم که آنها دوست داشته اند، پس باید خوشحال باشیم.

مرتبط:  چرا از پلاستیک برای جلیقه ضد گلوله استفاده میشود

⭕ معنی لغات درس هنر فارسی ششم

تاریخ: افسانه، تاریخ، افسانه

جور: ظلم، ظلم

زار: ناتوان، ضعیف، لاغر

بیخ: استخوان، ته، ریشه، پی

فصل: فصل، زمان، زمان

نتیجه: میوه

توده: تپه و تپه، تجمع

دهقان: کشاورز

هیمه: هیزم، شاخه خشک درخت

آواخ: افسوس آخ

آتشگر: آتش افروزنده، آتش افروزنده.

ادبار: بدبختی، بدبختی

خاور: پست و فروتن

فرجام: پایان، پایان، پایان کار

مستحق: مستحق

دکه: انبار، انبار، سلول

نادان: نادان

فلان: اشاره به شخص ناشناس یا چیز ناشناخته

گریه: گریه کرد

⭕ خانواده درس پانزدهم فارسی ششم

داستان: داستان ها، قصص (قصه گو)

جنایت: جنایتکاران، جنایتکاران، جنایتکاران

شعله: مشعل

نتیجه: محصول، نتیجه، محصولات

حکمت: عاقل، حاکم، محکوم

جاهل: مجهول، نادان، نادان

عمل: عامل، روتین، عاملان

شاکر: شاکر، متشکرم، متشکرم

⭕ متضاد فارسی ششم درس 15

شام ≠ ظهر

بخند ≠ ناله

عمل ≠ کلمه

شب ≠ روز

آسان ≠ دشوار

ژور ≠ داد، عدالت

زار ≠ قوی

راش ≠ سر

ادب ≠ شادی

خوار ≠ گران

الرجام ≠ آغاز، آغاز

مطالب مرتبط: فارسی ششم درس چهاردهم پاسخ به سوالات | پاسخ سوالات درس دوازدهم فارسی دوازدهم

برای مشاهده محتوا از این بررسی بگذرید

راه علم آموزی توجه به روش ها و الگوهایی است که از معلم می آموزیم، نگاه و توجه ما به معلمان و آموزش های آنها می تواند تمام سوالات ما را در کلاس های سوادآموزی
حل کند که فقط به وسایل کمک آموزشی و آنها بسنده نمی کنیم. نوشتن مطلبی نادرست و بیهوده است، در کنار این آموزش ها سعی کنید روش و فرمول سوالات
را بدانید.بدانید که “دانستن” رمز پیروزی شما در تمامی امتحانات و شرایط است.

سایت همیار خاص تمام تلاش خود را می کند تا بهترین پاسخ ها را برای شما عزیزان جمع آوری کند

از طریق نظرات
ما را برای بهبود کیفیت محتوا حمایت کنید

دسترسی آسان به اصول اولیه:

با کلیک بر روی مقطع تحصیلی خود می توانید به تمامی صفحات دروس خود مانند ریاضی، شیمی، فارسی، عربی و … دسترسی پیدا کنید.
تمامی امکانات سایت رایگان است.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. درست میگی، باید بیشتر به خودمون و توانایی هامون اعتماد کنیم تا اینکه همیشه به دیگران توجه کنیم. این باعث پیشرفت خودمون و بهبود جامعه میشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا