چرا در خیابانهای شلوغ پلیس از سوت استفاده می کند

مهدی

بچه ها کسی جوابشو میدونه؟

سوالات فصل ششم علوم دوم ابتدایی را در سایت نکس اسکرین دریافت کنید.

فصل 6 علوم

سوال کتاب – پلیس معمولا در خیابان های خلوت از سوت برای راهنمایی رانندگان استفاده می کند، اما در خیابان های شلوغ از سوت برای هشدار استفاده می کند.

فصل 6 علم – کد پیام-2 را پیدا کنید

سوال کتاب – پلیس عموما از سوت برای راهنمایی رانندگان در خیابان های آرام استفاده می کند، اما در خیابان های شلوغ استفاده از سوت کمکی به هشدار به رانندگان یا عابران پیاده نمی کند. چه راه حلی را پیشنهاد می کنید؟ هنگام علامت دادن، پلیس با پرچم و دست علامت می دهد که خودروها را متوقف کند یا اجازه عبور بدهد.

سوال کتاب – هر رنگ نور چه پیامی به رانندگان می دهد؟ زرد به معنای مراقب باشید، قرمز به معنای توقف، سبز به معنای حرکت است.

وقتی چراغ عابر پیاده قرمز است. وظیفه ما چیست؟ ما باید بمانیم و حرکت نکنیم تا ماشین ها حرکت کنند.

منبع نور چیست؟ هر چیزی که به خودی خود نور بدهد منبع نور است.

چند منبع نور را نام ببرید: خورشید – چراغ – چراغ قوه – آتش – چراغ مطالعه – چراغ راهنمایی

5- درخشان ترین منبع نور کدام است؟ نور خورشید.

سوال کتاب – آیا نور چراغ قوه از تمام قسمت های مقوا عبور می کند؟ خیر

یک جمله بسیار مهم: اشیایی مانند چراغ قوه و خورشید و هر جسمی که نور از آن عبور کند منبع نور است.

سوال از کتاب – چه اجسامی دیگر نور خود را دارند؟ چراغ – چراغ راهنمایی – چراغ مطالعه – فانوس – چراغ ماشین.

بیشتر چیزهایی که می بینیم منبع نور نیستند. این بدان معناست که آنها نوری از خود ندارند و برای دیدن آنها به نور نیاز است.

چرا وقتی لامپ ها روشن نیستند، می توانیم در روز روشن ببینیم؟ زیرا نور خورشید همه جا را روشن کرده است.

آیا فقط باید نور را ببینیم؟ نور برای دیدن بیشتر چیزها لازم است.

نگاه مستقیم به نور خورشید چه ضرری دارد؟ به چشم و پوست آسیب زیادی می زند. و هنگام مواجهه با آفتاب از عینک آفتابی و کرم صورت استفاده کنیم.

چرا سایه تشکیل شده است؟ زیرا جسم جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه ای در پشت آن ایجاد می شود.

آیا سایه تمام اشیایی که در برابر نور شلیک کردید نیز تاریک است؟ خیر

آیا می توانید با شیشه سایه بسازید؟ برای امتحان. نور از شیشه عبور می کند.

آیا می توانید سایه خود را در یک روز آفتابی حذف کنید؟ چگونه؟ خیر

سایه صورت دوستتان را روی مقوا بیندازید و بکشید. ناپدید می شود.

نگاه مستقیم به خورشید می تواند به چشم آسیب برساند.

سایه چگونه ساخته می شود؟ وقتی جسمی را در مقابل نور خورشید نگه می داریم و نور خورشید نمی تواند از آن عبور کند، سایه ای در پشت آن ایجاد می شود.

آیا چراغ راهنمایی منبع نور است؟ آره

چراغ راهنمایی به خودروها کمک می کند از تصادف جلوگیری کنند و مردم به موقع از خیابان عبور کنند.

تصویر ص 51 ساعت آفتابی در ایران باستان.

صداها برای چیست؟ 1) از آواز پرندگان و قرآن لذت می بریم.

2) مانند تلفن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنیم. 3) از خط فاصله می گیریم.

چراغ جلو خودرو برای روشنایی در شب و هنگام علامت دادن هنگام سبقت گرفتن، چراغ های مه شکن و نور بالا.

در پشت خودرو چراغ ترمز وجود دارد که با پا گذاشتن روی ترمز روشن می شود. چراغ قوه ای که روشن و خاموش می شود و خطر را هشدار می دهد.

در جنگل: با چوب آتش درست می کنیم. مشعل درست می کنیم. ما پیام های آتش و مشعل می فرستیم.

جمله مهم: شما یاد گرفته اید که صدا و نور می تواند به ما اطلاعات و هشدار بدهد. با استفاده از آنچه آموخته اید، یک دستگاه هشدار دهنده مانند دزدگیر طراحی کنید.

+ نوشته شده در سه شنبه 28 آذر 1391 ساعت 23:15 توسط سحر توکلی.

منبع: sahartavakoli2.blogfa.com

نمونه سوال امتحان علوم دوم ابتدایی با پاسخ فصل ششم

نمونه سوال امتحان علوم دوم ابتدایی قسمت ششم با پاسخ فصل ششم در متن زیر 1- پلیس با چه وسیله ای رانندگان را در خیابان های خلوت راهنمایی می کند علوم ابتدایی و متوسطه شهره مرتضوی در سایت chemnovin .blogfa شیمی آزاد رمان سایت آموزش

نمونه سوال امتحان علوم دوم ابتدایی با پاسخ فصل ششم

پنجشنبه 9 نوامبر 2018 ساعت 23:40 شهره مرتضوی –

قسمت ششم نمونه سوال امتحانی علوم دوم ابتدایی با پاسخ فصل ششم به شرح زیر است:

1 -پلیس در خیابان های خلوت برای راهنمایی راننده ها از چه وسیله ای استفاده می کند؟پاسخ : سوت

2- آیا پلیس می تواند از سوت برای راهنمایی رانندگان در خیابان های شلوغ استفاده کند؟ برای چی؟

پاسخ : خیر – به دلیل سر و صدای زیاد.3 -پلیس در خیابان های شلوغ برای راهنمایی راننده ها از چه وسیله ای استفاده می کند؟پاسخ : چراغ راهنما.4 -هر نور چراغ راهنما چه پیامی را به راننده ها می دهد؟پاسخ : چراغ راهنما سه رنگ دارد: قرمز – زرد – سبز

 پیام قرمز رنگ: خاموش شدن کامل

 پیام رنگ زرد: احتیاط کنید و سرعت را کاهش دهید تا متوقف شود

 پیام سبز: مجوز حرکت

5 -وقتی چراغ مخصوص عابر پیاده قرمز است ، وظیفه ی ما چیست؟پاسخ : باید بایستیم.6 -برای دیدن اجسام………….الزم است.پاسخ : نور7 -از نور چه استفاده هایی می کنیم؟پاسخ : برای دیدن چیزها8 -چند چیز نام ببر که نور می دهد؟پاسخ : خورشید – مهتابی  – لامپ – چراغ قوه و….9 -چشمه ی نور چیست؟پاسخ : به اجسامی که از خود نور بدهند چشمه نور می گویند.10 -چندچشمه ی نور نام ببرید؟پاسخ : خورشید – مهتابی روشن – آتش – شمع روشن.

11-چند نوع منبع نور داریم؟

پاسخ : دو نوع . چشمه ی نور طبیعی و چشمه ی نور مصنوعی.

12 – منبع نور طبیعی به چه معناست؟

پاسخ : چیزهایی که به طور طبیعی از خود نود دارند، مانند: خورشید.

13 – منبع نور مصنوعی به چه معناست؟

پاسخ : چیزهایی که به طور طبیعی از خود نود ندارندو ساخته ی دست انسان هستند .مثل : لامپ – چراغ قوه – شمع روشن – آتش.

14-منبع نور چیست؟

الف) چشم انسان ◯ ب) شمع سوزان ◯ ج) عینک ◯

پاسخ : شمع روشن

15-چرا در روزهای زیبا که لامپ ها روشن نیستند، می توانیم ببینیم؟

پاسخ : چون نور خورشید همه جا را روشن می کند.16-آیا نور از همه ی اجسام عبور می کند؟پاسخ : خیر . نور از بعضی اجسام عبور می کند ولی از بعضی دیگر عبور نمی کند.

17- چند چیز از نور عبور می کند نام ببرید؟

پاسخ : شیشه – آب – شیشه ی عینک – تنگ ماهی.

18- از چند چیز که نور از آنها عبور نمی کند نام ببرید؟

پاسخ :  دیوار – مقوای تیره – در چوبی – کتاب19 -به اجسامی که نور از آنها عبور می کند چه می گویند؟پاسخ : جسم شفاف

20 – اجسامی که نور از آنها عبور نمی کند چه نام دارند؟

پاسخ : جسم کدر یا تیره

21 – سایه چگونه تشکیل می شود؟

پاسخ : وقتی نور از جسمی عبور نکند در پشت آن سایه درست می شود.

22 – آیا اجسام شفاف سایه دارند، چرا؟

پاسخ : خیر – چون اجسام شفاف نو را از خود عبور می دهند.

23- آیا سایه تمام اجسامی که در مقابل نور قرار می دهیم تاریک است؟

پاسخ : خیر – سایه ی بعضی از اجسام پر رنگ هستند و سایه ی یعضی از اجسام کم رنگ هستند. 24 -آیا در روز آفتابی می توانید سایه خودتان را از بین ببرید ؟چگونه ؟پاسخ : بله . اگر بین چشمه نور یعنی خورشید و خودمان مانعی قرار دهیم، مثلاً در کنار دیوار بایستیم.

25 – در گذشته سایه می ساختند و از آن زمان تعیین می کردند.

پاسخ : ساعت آفتابی

26- فوروارد کردن پیام ها در گذشته چگونه انجام می شد؟

پاسخ : به وسیله ی افراشتن پرچم – به وسیله ی چراغ – به وسیله ی روشن کردن آتش – به وسیله ی بوق کشتی.

27- کدام یک سریع ترین سرعت انتقال پیام را دارد؟

الف) نور ◯ ب) صدا ◯

پاسخ : نور

28- امروزه صدا و نور چه کاربردهایی دارد؟

پاسخ : برقراری ارتباط با دیگران – کسب اطلاعات

29-چند چراغ هشدار را نام ببرید؟

پاسخ : چراغ راهنمایی – چراغ ترمز خودرو – تابلو های هشدار دهنده ی نوری و…

بقیه سوالات علوم دوم ابتدایی را در لینک های زیر ببینید:

سوال علوم دوم ابتدایی با پاسخ (تماس اول)

سوال با جواب علوم دوم ابتدایی درس دوم هوای سالم آب سالم

پرسش و پاسخ علوم دوم ابتدایی درس سوم زندگی ما و گردش زمین

سوالات با جواب علوم دوم ابتدایی فصل چهارم زندگی ما و گردش زمین (2)

پیام کددار با جواب علوم دوم ابتدایی درس پنجم را پیدا کنید

سوال با جواب علوم دوم ابتدایی درس ششم پیام رمز را پیدا کنید

پرسش و پاسخ علوم دوم ابتدایی درس دوم هوای سالم آب سالم پرسش و پاسخ علوم دوم ابتدایی درس سوم زندگی ما و گردش زمین پرسش و پاسخ علوم دوم ابتدایی فصل چهارم زندگی ما و چرخش زمین (2) سوال و جواب برای علوم دوم ابتدایی درس پنجم پیام رمزی سوال با جواب علوم دوم ابتدایی درس ششم پیغام رمزی سوال با جواب درس هفتم در صورت تکمیل شدن

 سوال با پاسخ  علوم دوم ابتدایی درس نهم،سرگذشت دانه

نمونه سوالات امتحانی دوم علوم فصل ششم ابتدایی | نمونه سوالات امتحانی علوم دوم ابتدایی رمز را پیدا کنید سوال علوم دوم ابتدایی تستی درس دوم ابتدایی 6 پیام رمز را پیدا کنید تست علوم دوم ابتدایی درس ششم|نمونه سوال علوم دوم ابتدایی رمز را پیدا کنید| آزمون علوم دوم ابتدایی | نمونه سوال امتحان علوم دوم ابتدایی

بازگشت به سایت آموزش شیمی نوین

علوم دوم ابتدایی

سوالات علمی با پاسخ

بررسی علمی

منبع: chemnovin.blogfa.com

تمام مطالب (فصل 6: یافتن پیام رمزگذاری شده (2) – علوم دوم ابتدایی)

فصل ششم: یافتن پیام رمز (2) کتاب علوم سال دوم دبستان فصل ششم: یافتن پیام رمز (2) علوم 2 در این بخش کتاب های درسی، بروشور، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوالات، آن را بیاموزید. ارائه کوئیز و سنجش مستمر با پاسخ تشریحی، نمونه سوالات با پاسخ، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و فیلم آموزشی مربوط به فصل ششم: یافتن رمز پیام (2) کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی.

خانه دوم دبستان علوم تجربی دوم دبستان فصل ششم پیام رمز را پیدا کنید (2)

فصل 6: یافتن پیام مخفی (2) کتاب علوم پایه دوم

فصل ششم: پیام رمز را پیدا کن (۲) علوم تجربی دوم

در این بخش کتاب های درسی، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوالات، آزمون ها و ارزشیابی مستمر با پاسخ تشریحی، نمونه سوالات با پاسخ، پرسش و پاسخ، ارائه پاورپوینت و فیلم آموزشی مربوط به فصل ششم: پیام رمز را بیاموزید. . (2) کتاب دوم علوم تجربی سال دوم دبستان را ارائه می کند.

2 صفحه

پرسش و پاسخ فصل 6 یافتن پیام رمزگذاری شده (2) (سری 2) – کلاس 2

1 صفحه

پرسش و پاسخ فصل 6 یافتن پیام رمزگذاری شده (2) (سری 1) – کلاس 2

1 صفحه

نمونه سوال فصل 6 پیام رمز را وارد کنید (2) علوم (سری 1) – سال دوم

1 صفحه

تست کاغذ و مداد درس 1 تا 6 علوم تجربی – سال دوم

گام به گام

فایل کار (دانلود فرم + عکس + آموزش کامل)

منبع: biamoz.com

سوالات درس علوم دوم ابتدایی با جواب

پاسخ سوالات درس اول علوم دوم ابتدایی

1- برای شناخت بهتر محیط اطرافمان چه کنیم؟

ما باید نظارت دقیق داشته باشیم. تماشا = تماشا

2- حواس پنج گانه را نام ببرید؟

مزه) مزه – لمس) لمس – بو – بو – دیدن – دیدن – شنیدن – شنیدن

پاسخ سوالات درس دوم علوم دوم ابتدایی

1- انسان چگونه هوا را آلوده می کند؟

با استفاده بیش از حد از خودرو – با استفاده نادرست از بخاری های گازی و نفتی – با احداث کارخانه ها در نزدیکی شهرها

2- چگونه ظاهری سالم داشته باشیم؟

بیایید دور از شهرها کارخانه بسازیم – از وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس برای رفت و آمد استفاده کنیم – بیایید تعداد زیادی درخت بکاریم.

3- هوای آلوده چه اثراتی بر زندگی جانوران و گیاهان دارد؟

باعث ناپدید شدن آنها می شود.

4- همه موجودات زنده برای زندگی سالم به … آب … نیاز دارند.

5- استفاده انسان از آب چیست؟

برای کشاورزی – برای شستشو (غسل – وضو – شستن ماشین – شستن لباس و ظرف – برای آشپزی – خوردن)

6- استفاده حیوانات و گیاهان از آب چیست؟

آنها از آب برای خوردن، شستن، شنا و یافتن غذا استفاده می کنند.
برای مثال، برخی از حیوانات غذای خود را از آب می گیرند، مانند اردک.

7- اگر آب رودخانه خشک شود تکلیف موجوداتی که در این رودخانه و اطراف آن زندگی می کنند چه می شود؟

همه موجودات زنده از بین می روند.

8- اگر آب رودخانه کثیف شود، موجوداتی که در آن زندگی می کنند می میرند. و… مریض… باش .

9- چند راه برای صرفه جویی در مصرف آب نام می برید؟

هنگام حمام کردن، اجازه ندهید آب بیش از حد جاری شود – برای شستن ماشین به جای شلنگ از سطل استفاده کنید – هنگام مسواک زدن و شستن ظرف ها از آب خارج شود – این کار را نکنید. گیاهان را در ظهر آبیاری نکنید

10- انسان چگونه آب را آلوده می کند؟

ریختن زباله که آب های کثیف مانند فاضلاب کارخانه ها و مواد سمی را به رودخانه ها می فرستد

11- آب آشامیدنی کجاست؟ و چطور ؟

در تصفیه خانه ها ابتدا آب را از فیلترهای مخصوص
عبور می دهند و مواد اضافی را از آب خارج می کنند سپس مواد میکروب کش را به آب اضافه می کنند تا تمیز و قابل شرب شود.

پاسخ سوالات درس 3 علوم دوم ابتدایی

1- روز و شب چگونه سازماندهی می شود؟

زمین روی خود می چرخد ​​و در نتیجه این چرخش روز و شب ایجاد می شود.

2- توجه: نور خورشید همیشه یک طرف زمین را روشن می کند. آن طرف زمین که رو به خورشید است روز است.

طرف دیگر شب است. زمین هر 24 ساعت یک بار می چرخد.

3- برای اندازه گیری سرما و گرما از چه چیزی استفاده می کنند؟ دماسنج

4- آیا صبح هنگام طلوع خورشید زمین ناگهان گرم می شود؟ نه کم کم گرم میشه

5- آیا هنگام غروب خورشید زمین ناگهان سرد می شود؟ نه، آرام آرام خنک می شود.

6- نور خورشید چه تأثیری بر زندگی ما و سایر موجودات زنده دارد؟ باعث رشد گیاهان و جانوران می شود. زمین را گرم و روشن می کند.

7- زمین چند نوع حرکت دارد؟ دو نوع .

زمین روی خودش می چرخد. (که روز و شب اتفاق می افتد.

زمین به دور خورشید (که فصول را ایجاد می کند) می چرخد.

8- آیا گرمای زمین در هر ساعت یکسان است؟ نه معمولا روزها گرمتر از شبها هستند.

9- دما چقدر است؟ درجه گرما و سرمای هوا را دما می گویند.

در هوای گرم، مایع دماسنج بالا می رود.

در هوای سرد، مایع دماسنج پایین می آید.

10- چرا دمای نقاط مختلف زمین متفاوت است؟ حرکات زمین باعث می شود که نور و گرمای خورشید به تمام نقاط زمین یکسان نرسد.

10- خورشید چگونه زمین را گرم می کند؟ با گرما و نورش

12- همه موجودات زنده به … گرما … و … نور … از خورشید نیاز دارند.

13- چرا گیاهان به آفتاب نیاز دارند؟ گیاهان برای رشد و تولید غذا به نور خورشید نیاز دارند.

14- کدام موجودات در شب فعال هستند؟ جغد و خفاش

پاسخ سوالات درس 4 علوم دوم ابتدایی

1- فصول چگونه ایجاد می شوند؟ چرخش زمین به دور خورشید باعث ایجاد فصول می شود.

2- فصول را به ترتیب نام ببرید؟ بهار تابستان پاییز زمستان

3- در زمستان نور بیشتری وارد اتاق می شود یا تابستان؟ در تابستان . زیرا خورشید مستقیما می تابد.

4- باد چگونه تشکیل می شود؟ باد از حرکت هوای سرد و هوای گرم ایجاد می شود.

5- جهت باد چیست؟ همیشه از جای سرد به جای گرم است.

6- اسم وسیله ای که جهت باد را نشان می دهد چیست؟ اسیاب بادی

7- آیا راه های دیگری برای نشان دادن جهت باد می شناسید؟ آره . از جهت حرکت برگها – از جهت حرکت پرچم مدرسه

8- جهت باد ……. و …. سرعت ……

9- آیا می توان تشخیص داد که سرعت باد زیاد است یا کم؟ آره . اگر چرخ سریع بچرخد به این معنی است که سرعت باد زیاد است.

10- طوفان چیست؟ بادهای شدید را طوفان می گویند.

11- طوفان چه خسارتی به بار می آورد؟

به ساختمان ها آسیب می رساند.

امواج عظیمی در دریاها ایجاد می کند

او کشتی ها را غرق می کند.

12 – باد شن ها را به حرکت در می آورد … تپه های شنی ایجاد می کند.

13- تپه های ماسه ای چگونه خسارت وارد می کنند؟ گاهی اوقات تپه های ماسه ای در جاده ها یا زمین های کشاورزی یا روستاها را می پوشاند.

14 – موج چگونه ایجاد می شود؟ هر بار که باد روی سطح آب می وزد، توده ای از آب را جابه جا می کند و موجی ایجاد می کند.

مرتبط:  چرا وقتی به میت دست میزنیم باید غسل کنیم

15 – استفاده انسان از باد چیست؟

حرکت قایق های بادبانی

خشک کردن لباس های خیس

برق بسازد

گندم را آسیاب کنید

پاسخ سوالات درس 5 علوم دوم ابتدایی

1- صدا چگونه تولید می شود؟ صدا از ارتعاش اجسام تولید می شود.

2- بیشتر .. او …… و …. نور برای ارسال و دریافت پیام استفاده می شود.

3- وسایلی که نور یا صدا دارند را نام ببرید؟

تلفن همراه – رادیو – تلویزیون – کامپیوتر –

4- صداهای مختلف را نام ببرید؟ لاغر – چاق – بلند – کند

5- دو صدای نازک را مثال بزنید؟ صدای گنجشک – صدای فک بچه ها.

6- دو صدای قطور را مثال بزنید؟ صدای طبل – صدای مردان –

7- چگونه صدای خوب تولید کنیم؟

با به هم زدن سریع اجسام

جسم ارتعاشی باید کوتاه باشد.

8- چگونه صدای غلیظ تولید کنیم؟

با ارتعاش آهسته (آهسته) اجسام

یک بدن ارتعاشی باید بهتر بداند.

9- چند صدای پیام رسان را می توانید نام ببرید؟

ساعت زنگ دار – زنگ موبایل – صدای اذان – صدای تلفن – صدای آمبولانس – زنگ بوق قطار

10- نواختن شیپور در حرم امام رضا (ع) از مصادیق صدای رسول است.

11- چرا هر چه جسم بزرگتر یا سریعتر ارتعاش کند صدا بلندتر است؟ زیرا با ارتعاشات صدای بیشتری ایجاد می کند.

12 – آمبولانس با استفاده از … نور … و … صدا … راهنمايي مي كند

13- اگر راننده ناشنوا باشد چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود؟ چراغ آمبولانس را ببینید.

14- یک عابر نابینا چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود؟ صدای آژیر آمبولانس را بشنوید

15- وظیفه راننده هنگام نزدیک شدن به آمبولانس چیست؟ از آمبولانس دور شوید و راه را هدایت کنید.

16- در محل زندگی شما چه پیام هایی را به صورت صوتی مخابره می کنند؟ میوه فروش – سبزی فروش – صدای اذان در مسجد مردم را از وقت نماز آگاه می کند.

17- چه صداهایی شما را آزار می دهد؟ صدای موتور سیکلت – صدای هواپیما – صدای مته در حال کندن آسفالت خیابان – صدای جیغ

18- چه صداهایی را دوست دارید؟ صدای پرندگان – صدای اذان – صدای آهنگ شیرین – صدای باران – صدای دریا

پاسخ سوالات درس 6 علوم دوم ابتدایی

1- پلیس برای راهنمایی رانندگان در خیابان های خلوت از چه وسیله ای استفاده می کند؟ سوت زدن

2- آیا پلیس می تواند از سوت برای راهنمایی رانندگان در خیابان های شلوغ استفاده کند؟ برای چی ؟ نه – به دلیل سر و صدا.

3- پلیس برای راهنمایی رانندگان در خیابان های پرتردد از چه وسیله ای استفاده می کند؟ چراغ راهنما

4- هر چراغ راهنمایی چه پیامی به رانندگان می دهد؟
چراغ راهنمایی دارای سه رنگ قرمز-زرد-سبز
پیام قرمز رنگ: توقف کامل.

5- وقتی چراغ عابر پیاده قرمز است وظیفه ما چیست؟ ما باید بیدار بمانیم.

6- نور برای دیدن اجسام لازم است.

7- نور برای چیست؟ چیزها را ببینید، پیام بفرستید.

8- چیزهایی که نور می دهند نام ببرید؟ خورشید – چراغ – چراغ قوه و …

9- منبع نور چیست؟

اجسامی که نور ساطع می کنند، منابع نور نامیده می شوند.

10- چند منبع نور می توانید نام ببرید؟ آفتاب – چراغ روشن – آتش – شمع روشن.

11- چند نوع منبع نور داریم؟ دو نوع . منبع نور طبیعی و منبع نور مصنوعی.

12- منبع نور طبیعی به چه معناست؟ چیزهایی که به طور طبیعی نود خود را دارند، مانند: خورشید.

13- منبع نور مصنوعی به چه معناست؟
چیز وجود دارد که به طور طبیعی وجود ندارد و ساخته دست انسان است، مانند: چراغ – چراغ قوه – شمع سوزان – آتش.

14- منبع نور کدام است؟ چشم انسان◯ عینک ◯ شمع روشن ◯

15- چرا در یک روز زیبا که لامپ ها روشن نیستند می توانیم ببینیم؟ زیرا نور خورشید به همه جا می تابد.

16- آیا نور از همه اجسام عبور می کند؟ نه نور از برخی اجسام عبور می کند اما از برخی دیگر عبور نمی کند.

17- چیزهایی را که نور از آنها عبور می کند نام ببرید؟ شیشه – آب – ظروف کریستالی – شیشه عینک – آکواریوم.

18- چیزهایی را که نور از آنها عبور نمی کند نام ببرید؟ کتاب – دیوار – مقوای تیره.

19- اجسامی که نور از آنها عبور می کند کدامند؟ شفاف

20- اجسامی که نور از آنها عبور نمی کند چه نام دارند؟ تیره (تاریک)

21- سایه چگونه تشکیل می شود؟ هنگامی که نور از یک جسم عبور نمی کند، سایه ای در پشت آن ایجاد می شود.

22- آیا اجسام شفاف دارای سایه هستند؟ نه، نه – چرا؟ زیرا آنها اجسام شفاف جدید را از خود عبور می دهند.

23- آیا سایه تمام اجسامی که در مقابل نور قرار گرفته اند نیز تاریک است؟

نه، نه – سایه برخی از اشیاء رنگی است و سایه برخی اشیا کم رنگ است.

24 – آیا می توانید سایه خود را در یک روز آفتابی بردارید؟ آره . چگونه؟ اگر بین منبع نور خورشید و خودمان مانعی قرار دهیم.

25- سابقاً برای استفاده از سایه … ساعت آفتابی درست می کردند و زمان را تعیین می کردند.

26 – انتقال پیام ها در گذشته چگونه انجام می شد؟ با برافراشتن پرچم – کنار چراغ – با افروختن آتش (دود) – در کنار بوق کشتی.

27- سریعترین سرعت انتقال پیام چیست؟ ◯ نور ◯ صدا

28- کاربرد صدا و نور امروزه چیست؟ با دیگران ارتباط برقرار کنید – اطلاعات کسب کنید

29- چراغ های هشدار نامی؟ چراغ راهنمایی – چراغ ترمز خودرو – علائم هشدار دهنده نوری و…

پاسخ سوالات درس 7 علوم دوم ابتدایی

1- بوی دود و صدای بوق برای انسان آزاردهنده است.

2- مسیر حرکت خودروها در جاده ها بیشتر شلوغ است یا در شهر یا روستاها؟ در شهرها

3- دود ماشین چه مضراتی دارد؟ هوا را آلوده می کند و به سلامت انسان، گیاهان و حیوانات آسیب می رساند.

4- سوخت چیست؟ سوخت ماده ای است که برای تولید گرما سوزانده می شود.

5- سوخت های مهم را نام ببرید؟ نفت – بنزین – گازوئیل – گاز – زغال سنگ.

6- استفاده از سوخت چیست؟

حمل و نقل – پخت و پز – گرمایش.

7- چه سوخت هایی در جایگاه خدمات وجود دارد؟ نفت – بنزین – گازوئیل – گاز

8- اگر سوخت ها نبود چه مشکلاتی پیش می آمد؟ وسایل نقلیه نمی توانستند حرکت کنند – پخت و پز انجام نمی شد – ما در گرم کردن خانه ها، مدارس و محل کار مشکل داشتیم.

9- آیا ما حق استفاده از سوخت های مورد نظر خود را داریم؟ نه، نه – باید در مصرف آن صرفه جویی کنیم.

10 – چگونه در مصرف سوخت صرفه جویی کنیم؟

به جای استفاده از ماشین شخصی، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید.

جلوگیری از اتلاف گرما در خانه، مدرسه و محل کار.

استفاده از نور و گرمای خورشید و باد به جای سوخت.

استفاده از وسایل نقلیه: ماشین – اتوبوس – مترو – قطار – موتور – هواپیما

11- سوخت هواپیما چیست؟ یک نوع خاص از اسانس برای هوپیما.

12 – سوخت خودرو چیست؟ بنزین و در برخی موارد گاز.

13- سوخت کامیون چیست؟ گازوئیل .

14- همه وسایل نقلیه برای حرکت به چه چیزهایی نیاز دارند؟

به هم زدن

15- موافقید که برای پخت غذا از چوب استفاده کنیم؟ برای چی؟ خیر – زیرا باعث آلودگی هوا و مرگ درختان می شود

16 – امروزه در برخی از کشورهای … نور … و … حرارت … از خورشید برای گرم کردن آب ، پختن غذا و تولید برق استفاده می شود.

17- چرا بهتر است از نور و گرمای خورشید و باد به جای سوخت استفاده کنیم؟

سوخت هدر نمی رود.

هوا آلوده نیست.

خورشید و باد هرگز سیر نمی شوند.

18- اگر زیاد استفاده کنیم ◯ باد ◯ خورشید ◯ کدام را از دست می دهیم؟ ◯ روغن را گرم کنید

19- مصرف کدام یک اجازه می دهد سوخت ◯ بنزین ◯ گاز ◯ نفت ◯؟ باد

20- مصرف کدامیک باعث آلودگی هوا ◯ گاز ◯ باد ◯ می شود؟ گرمای خورشید

21- از نور و گرمای خورشید چه استفاده می شود؟ آبگرمکن (آبگرمکن خورشیدی) – پخت غذا – تولید برق.

22- در گذشته برای پخت و پز و گرم کردن خانه ها از چه چیزهایی استفاده می کردند؟ پخت و پز غذا (هیزم) – زغال سنگ – گرمایش خانه، بخاری نفتی – صندلی.

23- طبقه بندی کنید.

آنها به سوخت نیاز دارند. آنها به سوخت نیاز ندارند.

پاسخ سوالات درس 9 علوم دوم ابتدایی : تاریخ غله

1- میوه درخت قبلاً چه شکلی بود؟ گل یا شکوفه

2- کدام قسمت گیاه به میوه تبدیل می شود؟ گل

3- گل بعد از تبدیل شدن به میوه چه تغییری می کند؟ خشک می شود و از بین می رود.

4- بذر از نظر تعداد چند نوع است؟ دو نوع

یک دانه: گیلاس – زردآلو – گیلاس – هلو

بیش از یک دانه: هندوانه – پرتقال – کیوی – سیب – خیار – گوجه فرنگی.

5- دانه ها کجا هستند؟ داخل میوه.

6- کار غلات چیست؟ اگر بذری بکاریم، گیاه جدیدی رشد می کند.

7- دانه ها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ رنگ – نرمی و سختی – شکل – وزن – اندازه – خوراکی یا غیر خوراکی.

8- برای دانه های نرم مثال بزنید؟ لوبیا برای یک دانه سفت مثال بزنید؟ صید ماهی

9- چند دانه خوراکی نام ببرید؟ گندم – جو – برنج – نخود – بادام – گردو.

10- چند دانه غیر قابل خوردن نام ببرید؟ دانه های گیلاس، گیلاس، هلو.

11- دانه ها از نظر قطعات چند نوع هستند؟

سه نوع

تک قسمتی: برنج-گندم-جو.

دو قسمت: نخود-لوبیا-عدس.

در چند قسمت: دانه کاج.

12- چند دانه که روغن خوراکی از آنها به دست می آید نام ببرید؟ آفتابگردان – سویا.

13- چند دانه را نام ببرید که از آنها لوازم آرایشی به دست می آید؟ بادام – بادام زمینی.

14- دانه ای را نام ببرید که از آن نوشیدنی به دست می آید؟ دانه قهوه .

15- چند دانه که مصارف دارویی دارند نام ببرید؟ بذر در و خاکشیر.

16- قسمت های مختلف دانه که در همه دانه ها وجود دارد کدامند؟ پوسته – ذخیره شده – کاشت

17- چه حیواناتی را می شناسید که غذای آنها میوه یا دانه باشد؟ گنجشک – مرغ و خروس – سنجاب – موش و …

18 – چرا باید بذرهای گیاه را پراکنده کنیم؟ به طوری که به جای مناسب بروند و تبدیل به گیاه شوند.

19 – بذرها چگونه پراکنده می شوند؟ کمتر باد یا آب یا حیوان یا انسان

20- نحوه کمک انسان و حیوان به پخش بذر
برخی از دانه ها به پشم حیوانات یا لباس انسان می چسبند و با کمک آنها جابه جا می شوند.

21- آیا بذرها در هر جایی رشد می کنند؟

خیر، خیر – برای رشد بذرها باید در محل مناسبی که نور و آب وجود دارد قرار داد.

22 – گیاهان چگونه متولد می شوند؟ 1 (در هر جوانه زنی بذر 2) در هر قلمه.

23- قلمه چیست
به قسمتی از گیاه که پس از کاشت رشد می کند و گیاه جدیدی تولید می کند قلمه می گویند.

24- گیاهانی که با قلمه تکثیر می شوند را نام ببرید؟ شمعدانی – حسن یوسف و…

25 – گیاهان چگونه به ما و حیوانات کمک می کنند؟

می توانیم از گیاهان به عنوان غذا استفاده کنیم.

آنها برای ما اکسیژن تولید می کنند.

ما از گیاهان برای زیباسازی خانه ها و فضاهای دیگر استفاده می کنیم.

پاسخ سوالات درس علوم دهم “در لانه” دوم دبستان

1- چرا چرخ خطر این نام را دارد؟ چون لانه اش را می بافد.

2- چرخ ریسک برای ساختن لانه از چه عناصری استفاده می کند؟ شاخه ها و برگ های نازک.

3- چرخ خطر چگونه شاخه و برگ گیاهان را می بافد؟ با یک نکته

4- چرخ ریسک لانه اش را با چه چیزی پر می کند؟ با پرهای نرم خود یا پرندگان دیگر یا با قسمت های نرم گیاهان.

5- چرا چرخ خطر لانه اش را از چیزهای نرم پر می کند؟ به طوری که محل تخم مرغ نرم شود.

6- چه کسی این توانایی را در چرخ ریسک دارد؟ خداوند قادر

7- اطلاعاتی در مورد لانه سازی یک حیوان جمع آوری کنید؟

(اطلاعاتی در مورد برخی از حیوانات در اینجا نوشته ایم)
برخی از پرندگان مانند دارکوب و جغد کلاهدار در سوراخ هایی که در تنه درختان ایجاد می کنند لانه می سازند.

کلاغ ها لانه های کاسه ای شکل از گل، چوب و گیاهان می سازند.

پرندگان آوازخوان روی شاخه های درختان کوتاه لانه های کاسه ای شکل می سازند.
لک لک ها لانه های بسیار بزرگی بر روی مناره های بلند، درختان بلند و حتی پشت بام می سازند و هر سال آن را تعمیر می کنند.

8- چرا حیوانات لانه می سازند؟ مراقب خود و فرزندانشان باشند.

9- سه حیوان لانه ساز را نام ببرید؟ چرخ خطر مورچه زنبور عسل.

10 – آیا همه حیوانات لانه می سازند؟ خیر – حیوانات بزرگ برای خود لانه نمی سازند.

11- چرا حیوانات بزرگ لانه نمی سازند؟ زیرا می توانند از خود و فرزندانشان مراقبت کنند.

12- حیواناتی که نیاز به لانه سازی ندارند را نام ببرید؟ ببر – شیر – فیل – شتر و …

13- لانه حیوانات چیست؟

آنها مراقب خود و فرزندانشان هستند.

آنها در لانه تخم می گذارند و از آنها مراقبت می کنند.

آنها غذا را در لانه ذخیره می کنند.

14- دو حیوانی که زیر زمین لانه می سازند نام ببرید؟ مورچه و خرگوش.

15 – آیا مورچه لانه می سازد؟ بله یا؟ زیر زمین – زیر سنگ ها و در درختان.

16- مورچه ها چه می خورند؟

آنها دانه ها و برخی گیاهان را می خورند.

17- چه حیواناتی می توانند مورچه ها را شکار کنند؟ مورچه خواران و پرندگان.

18 – آیا خرگوش لانه می سازد؟ بله یا؟ زیر زمین

19- بچه خرگوش چه غذایی می خورد؟ با رشد شیر، برگ، ساقه و سایر قسمت های گیاه را می خورد.

20- خرگوش چگونه از بچه های خود مراقبت می کند؟ آنها را در لانه های زیر زمین به دنیا می آورد و به آنها شیر می دهد تا رشد کنند.

21- چه حیواناتی می توانند خرگوش را شکار کنند؟ روباه و عقاب

22- کانگوروها کجا از نوزادان خود مراقبت می کنند؟ در یک کیسه در جلوی شکم خود، آنها نوزاد را در آنجا شیر می دهند.

23- بچه کانگوروها چه می خورند؟ شیر و وقتی بزرگ شدند از گیاهان استفاده می کنند.

24- دو حیوان که به صورت گروهی زندگی می کنند نام ببرید؟ مورچه زنبور عسل.

25- از چه راه هایی می توان به سلامتی حیوانات کمک کرد؟ محیط زیست آنها را آلوده نکنید – جنگل ها را نابود نکنید – آب رودخانه ها و دریاها و … را آلوده نکنید.

26- مراحل زندگی کرم ابریشم را به ترتیب
نام ببرید. کرم ابریشم از تخم بیرون می آید بیرون می آید
خلاصه: تخم مرغ، بچه کرم شکل، پیله، پروانه

27 – زندگی کرم ابریشم … تخم … آغاز می شود. کرم ابریشم داخل پیله به پروانه تبدیل می شود.

28- مراحل زندگی یک قورباغه را به ترتیب نام ببرید؟

بچه قورباغه از تخم بیرون می آید.

پس از مدتی دم خود را از دست می دهد.

دست و پایش رشد می کند، از آب بیرون می آید و در خشکی زندگی می کند.

29- قورباغه ها کجا تخم می گذارند؟

در آب .

30- مراحل زندگی لاک پشت را به ترتیب نام ببرید؟

لاک پشت ها در یک گودال تخم می گذارند و آن را با خاک می پوشانند.

پس از مدتی بچه لاک پشت ها از زمین بیرون می آیند.

بچه لاک پشت ها به دریا می روند و در آنجا بزرگ می شوند.

31- کدام حیوان در پیله می روید؟ کرم ابریشم.

32- بچه کدام حیوان پس از مدتی دم خود را از دست می دهد و دست و پاهایش رشد می کند؟ قورباغه .

33- کدام حیوان ابتدا در آب و سپس در خشکی زندگی می کند؟ قورباغه .

پاسخ سوالات درس 11 علوم دوم ابتدایی

1- دوره های مختلف زندگی را نام ببرید؟ جنین – نوزادی – کودکی – نوجوانی – جوانی – میانسالی – پیری (سالمندی)

2- در حال حاضر در چه دوره ای از زندگی هستید؟ دوران کودکی .

3- رشد یعنی چه؟ رشد موجودات زنده را رشد می نامند.

4- آیا رشد همه یکسان است؟ نه برای چی ؟ به دلیل تغذیه و فعالیت های بدنی متفاوت، برخی بیشتر و برخی کمتر رشد می کنند. علاوه بر این، آب و هوای سالم در رشد انسان موثر است.

5- چند نمونه از نشانه های رشد در نوزادی و کودکی را نام ببرید؟ افزایش قد و وزن – رویش دندان های شیری – جایگزینی دندان های شیری با دندان های دائمی.

6- چند نمونه از تغییرات جسمانی خود از نوزادی تا هشت سالگی را نام ببرید؟ افزایش وزن – افزایش قد – دندان درآوردن.

مرتبط:  چرا با باد زدن آتش شعله آن بیشتر میشود

7- از یک نوزاد در هشت سالگی چه آموخته اید؟ بدون کمک دیگران راه بروید – بنویسید – شعر حفظ کنید – لباس بپوشید و ….

8- چه روش هایی را برای رشد سالم پیشنهاد می کنید؟ تغذیه خوب – استراحت کافی – بهداشت – ورزش – زندگی در آب و هوای سالم.

9- چرا باید مراقب دندان های شیری خود باشید؟ برای اینکه دندان های دائمی به درستی رشد کنند و به خوبی رشد کنند.

10- برای مراقبت از دندان چه کنیم؟ دندان های خود را به موقع مسواک بزنید – از نخ دندان استفاده کنید – شیرینی و شکلات زیاد نخورید.

11- چه غذاهایی بدن را چاق می کند؟

شیر و لبنیات

12- خوردن لبنیات چه فوایدی دارد؟ این به دندان ها و استخوان های ما کمک می کند تا به خوبی رشد کرده و قوی شوند.

13 – سرباره کنیم ….. پاک کنیم……. و برای سلامتی شما مفید است… مصرف کنید

14- غذاهایی که از گیاهان به دست می آیند را نام ببرید؟ نان – انواع مربا و…

15- غذاهایی که از حیوانات به دست می آید را نام ببرید؟ شیر – کره – انواع گوشت.

16 – غذای خود را از کجا تهیه کنیم؟ از گیاهان و حیوانات

17- آیا می توان به جای لبنیات از بستنی استفاده کرد؟ نه زیرا بستنی علاوه بر شیر حاوی چربی و قند است که برای سلامتی مضر است.

پاسخ سوالات علوم پایه دوم درس 12

1- ماده یعنی چه؟ همه چیزهای اطراف ما ماده نامیده می شوند. مواد مناسب است.

2- چند ماده در اطراف خود می بینید نام ببرید؟ میز – صندلی – لباس – مداد – آب و…

3- به چه موادی جامد می گویند؟

موادی که شکل خاصی دارند جامد نامیده می شوند. به عنوان مثال: میز، کتاب، شکر

4- به چه موادی مایع گفته می شود؟

به موادی که شکل خاصی ندارند و شکل ظرفی که در آن ریخته می شوند را می گیرند. به عنوان مثال: آب، چای، نوشابه و غیره.

5- به چه موادی گاز می گویند؟ گازها شکل خاصی ندارند. برخی از گازها نامرئی هستند. به عنوان مثال: هوا، گاز شهری

6- چه ماده ای به صورت مایع، جامد و گاز در محیط زندگی ما وجود دارد؟ وقتی مایع است به صورت آب آشامیدنی است.

7- به موادی که در هوا پخش می شوند چه می گویید؟ گاز

8- وقتی آب تبخیر می شود به چه صورت است؟ گاز

9- جامدات چگونه به مایع تبدیل می شوند؟ به دلیل حرارت (ذوب بستنی، شکلات و کره).

10 – مایعات چگونه به جامد تبدیل می شوند؟ به دلیل سرما (تبدیل آب به یخ).

11- چند غذای جامد را نام ببرید؟ شکر-آجیل-شکلات.

12 – چند ماده غذایی مایع را می توانید نام ببرید؟ آب – سرکه – چای – آبلیمو

13 – آیا تجهیزات تغییر حالت می دهد؟ آره . چگونه؟ مواد در اثر گرما و سرما تغییر می کنند.

14- اگر یک ماده جامد را به اندازه کافی گرم کنیم به مایع تبدیل می شود.

پاسخ سوالات درس 13 علوم دوم ابتدایی

1- مهمترین ماده ای که بر مواد مختلف اثر می گذارد چیست؟ اب .

2- مواد مختلف را چگونه نگهداری می کنند؟

برخی از مواد را در جای خشک نگهداری می کنیم.

برخی از مواد را در جای خنک یا سرد نگهداری می کنیم.

برخی از مواد را دور از نور و…

3- موادی را که باید در جای خشک نگهداری کنیم نام ببرید؟ نان – حبوبات – آجیل – دارو.

4- موادی را نام ببرید که باید در جای خنک یا سرد مانند یخچال نگهداری کنیم؟ میوه ها – سبزیجات – گوشت – انواع لبنیات.

5- موادی را که باید در جای تاریک و دور از نور نگهداری کنیم نام ببرید؟ برخی از داروها – سیب زمینی – پیاز.

6- آب چه تاثیری بر مواد خاصی دارد؟

آب شکل برخی مواد را تغییر می دهد.

7- چرا برخی داروها در بطری های تیره فروخته می شوند؟ زیرا این داروها در صورت قرار گرفتن در معرض نور فاسد می شوند.

8- هر یک از مواد غذایی زیر در کجا نگهداری شود:
آجیل: جای سرد و خشک، گوشت: یخچال، حبوبات: جای خشک، نان: جای خشک، میوه: سرد

9- مواد شوینده (مایع ظرفشویی – پودر لباسشویی) چه تاثیری روی چربی دارند؟
مواد شوینده چربی زدایی.

10- مواد شوینده چربی را با آب سرد بهتر پاک می کنند یا آب ولرم؟ در آب گرم

11- آیا می توانم از مواد شوینده زیاد استفاده کنم؟ نه، نه – زیرا آنها تأثیر مخربی بر محیط زیست دارند.

12- زباله ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ به سه گروه
زباله مرطوب – زباله خشک قابل استفاده – زباله خشک غیرقابل استفاده.

13- برای زباله های مرطوب مثال بزنید؟ باقی مانده غذا.

14- آیا می توان از زباله های مرطوب استفاده کرد؟ نه

15- برای زباله های خشک و قابل بازیافت مثال بزنید؟ کاغذ – شیشه – فلزات – پلاستیک.

16- برای زباله های خشک و غیرقابل استفاده مثال بزنید؟ پوشک برای نوزادان – زباله های بیمارستانی.

17 – بازیافت یعنی چه؟ استفاده مجدد از مواد دور ریختنی

18- مزیت جداسازی مواد دور ریختنی چیست؟

پاسخ سوالات درس 14 علوم دوم ابتدایی

1- غذای اصلی کشور ما چیست؟ نان

2- مراحل تهیه نان را به ترتیب نام ببرید؟

برداشت گندم

گندم را آسیاب کنید و آرد درست کنید.

آرد را ورز دهید

پخت خمیر در نانوایی

3- برداشت چگونه انجام می شود؟ برداشت گندم با داس یا دستگاه مخصوص (کمباین) انجام می شود.

4- در مرحله آسیاب چه کار می کنیم؟ پوسته گندم جدا شده و گندم با استفاده از آسیاب به ذرات کوچکتر تبدیل می شود.

5- برای خرد کردن دانه های گندم، آسیاب می کنند.

6- هنگام ورز دادن چه کار می کنیم؟ آرد گندم را با استفاده از همزن با آب مخلوط می کنند.

7- آرد را چگونه ورز می دهند؟ به صورت دستی یا با استفاده از میکسر.

8- انواع آسیاب ها را نام ببرید؟ آسیاب آبی – آسیاب بادی – آسیاب برقی – آسیاب دستی.

9- چند نمونه از روش های پخت نان چیست؟ در فر خانگی – در فر نانوایی – در کوره صنعتی (دستگاه)

10- نان تست فرانسوی چیست؟ به قسمت هایی از نان که خوب پخته نشده اند، ضایعات نان می گویند.

11- ضایعات نان در چه مواردی استفاده می شود؟ برای خوراک حیوانات و حیوانات خانگی مانند مرغ و خروس

باید خواند شود:

1- برای شناخت بهتر محیط اطرافمان چه کنیم؟

ما باید نظارت دقیق داشته باشیم. تماشا = تماشا

2- حواس پنج گانه را نام ببرید؟
چشایی (چشایی) – لامسه (لمس) – بویایی (بویایی) – بینایی (دیدن) – شنوایی (شنوایی)

1- انسان چگونه هوا را آلوده می کند؟

2- چگونه هوای سالم داشته باشیم
دور از شهرها کارخانه بسازیم – از وسایل حمل و نقل و حمل و نقل عمومی استفاده کنیم
مانند اتوبوس برای سفرهای روزانه – درختان زیادی بکاریم.

3- هوای آلوده چه اثراتی بر زندگی جانوران و گیاهان دارد
آنها را می کشد.

4- همه موجودات زنده برای زندگی سالم به … آب … نیاز دارند.

5- استفاده انسان از آب چیست؟
برای کشاورزی – برای شستشو (غسل – وضو – شستن ماشین – شستن لباس و ظرف – برای پخت و پز – خوردن)

6- حیوانات و گیاهان از آب چه استفاده هایی می کنند
از آب برای خوردن و شستن و شنا و یافتن غذا استفاده می کنند
مثلاً برخی از حیوانات غذای خود را از آب می گیرند مانند اردک.

7- اگر آب رودخانه خشک شود تکلیف موجوداتی که در آن رودخانه و اطراف آن زندگی می کنند چه می شود؟
همه موجودات از بین می روند.

8- اگر آب رودخانه کثیف شود، موجوداتی که در آن زندگی می کنند می میرند. و… مریض… باش .

9- چند راه برای صرفه جویی در مصرف آب؟
– در ظهر به گیاهان آب ندهید

10- انسان چگونه آب
را با ریختن زباله با فرستادن آب های کثیف مانند فاضلاب کارخانه ها و مواد سمی
به داخل رودخانه ها آلوده می کند.

11- آب از کجا قابل شرب می شود
و چگونه؟

1- روز و شب چگونه متولد می شوند
زمین به خود می چرخد ​​و روز و شب به دنبال این چرخش متولد می شود.

2- نکته: نور خورشید همیشه به یک طرف زمین می تابد. طرف زمین رو به خورشید روز
طرف دیگر شب است. زمین هر 24 ساعت یک بار می چرخد.

3- برای اندازه گیری سرما و گرما از چه چیزی استفاده می کنند؟ دماسنج

4- آیا صبح هنگام طلوع خورشید زمین ناگهان گرم می شود؟ نه کم کم گرم میشه

5- آیا هنگام غروب خورشید زمین ناگهان سرد می شود؟ نه، آرام آرام خنک می شود.

6- نور خورشید چه تأثیری بر زندگی ما و سایر موجودات زنده دارد؟ باعث رشد گیاهان و جانوران می شود. زمین را گرم و روشن می کند.

7- زمین چند نوع حرکت دارد؟ دو نوع .

 زمین روی خودش می چرخد. (که روز و شب را ایجاد می کند.
)  زمین به دور خورشید می چرخد ​​(که فصول را ایجاد می کند).

8- آیا گرمای زمین در تمام ساعات یکسان است؟ معمولا روزها گرمتر از شبها هستند.

9- دما چقدر است؟ درجه گرما و سردی هوا را دما می گویند
 در هوای گرم مایع داخل دماسنج بالا می رود ..
 در هوای سرد مایع داخل دماسنج افت می کند ….

10- چرا دمای نقاط مختلف زمین متفاوت است؟ حرکات زمین باعث می شود که نور و گرمای خورشید به تمام نقاط زمین یکسان نرسد.

11- خورشید چگونه زمین را گرم می کند؟ با گرما و نورش

12- همه موجودات زنده به … گرما … و … نور … از خورشید نیاز دارند.

13- چرا گیاهان به آفتاب نیاز دارند؟ گیاهان برای رشد و تولید غذا به نور خورشید نیاز دارند.

14- کدام موجودات در شب فعال هستند؟ جغد و خفاش

1- فصول چگونه ایجاد می شوند؟ چرخش زمین به دور خورشید باعث ایجاد فصول می شود.

2- فصول را به ترتیب نام ببرید؟ بهار تابستان پاییز زمستان

3- در زمستان نور بیشتری وارد اتاق می شود یا تابستان؟ در تابستان . زیرا خورشید مستقیما می تابد.

4- باد چگونه تشکیل می شود؟ باد از حرکت هوای سرد و هوای گرم ایجاد می شود.

5- جهت باد چیست؟ همیشه از جای سرد به جای گرم است.

6- اسم وسیله ای که جهت باد را نشان می دهد چیست؟ اسیاب بادی

7- آیا راه های دیگری برای نشان دادن جهت باد می شناسید؟ آره . از جهت حرکت برگها – از جهت حرکت پرچم مدرسه

8- جهت باد ……. و …. سرعت ……

9- آیا می توان سرعت باد را با چرخ زیاد دانست یا کم؟ آره . اگر چرخ سریع بچرخد به این معنی است که سرعت باد زیاد است.

10- طوفان چیست؟ بادهای شدید را طوفان می گویند.

11- طوفان چه خسارتی به بار می آورد؟
 به ساختمان ها آسیب می رساند.
 امواج بسیار بزرگی در دریاها ایجاد می کند.
 کشتی ها را غرق می کند.

12- باد شن ها را به حرکت در می آورد … تپه های شنی ایجاد می کند.

13- تپه های ماسه ای چگونه خسارت وارد می کنند؟ گاهی اوقات تپه های ماسه ای در جاده ها یا زمین های کشاورزی یا روستاها را می پوشاند.

14- موج چگونه ایجاد می شود؟ هر بار که باد روی سطح آب می وزد، توده ای از آب را جابه جا می کند و موجی ایجاد می کند.

15- استفاده انسان از باد چیست؟

1- صدا چگونه تولید می شود؟ صدا از ارتعاش اجسام تولید می شود.

2- بیشتر .. او …… و …. نور برای ارسال و دریافت پیام استفاده می شود.

3- وسایلی که نور یا صدا دارند را نام ببرید؟
 تلفن همراه – رادیو – تلویزیون – کامپیوتر

4- صداهای مختلف را نام ببرید؟ لاغر – چاق – بلند – کند

5- دو صدای نازک را مثال بزنید؟ صدای گنجشک – صدای فک بچه ها.

6- دو صدای قطور را مثال بزنید؟ صدای طبل – صدای مردان –

7- نحوه تولید صدای ریز B
 با ارتعاش سریع اجسام
 جسم ارتعاشی باید کوتاه باشد.

8- چگونه می توانیم صدای غلیظ تولید کنیم
 با ارتعاش آهسته (آهسته) اجسام
 جسم ارتعاشی باید هوشیارتر باشد.

9- چند صدای پیام رسان را می توانید نام ببرید؟

ساعت زنگ دار – زنگ موبایل – صدای اذان – صدای تلفن – صدای آمبولانس – زنگ بوق قطار

10- نواختن شیپور در حرم امام رضا (ع) مصداق صدای رسول است.

11- چرا هر چه جسم بزرگتر یا سریعتر ارتعاش کند صدا بلندتر است؟ زیرا با ارتعاشات صدای بیشتری ایجاد می کند.

12- آمبولانس با استفاده از نور و صدا. پیشتاز راه

13- اگر راننده ناشنوا باشد چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود؟ چراغ آمبولانس را ببینید.

14- یک عابر نابینا چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود؟ صدای آژیر آمبولانس را بشنوید

15- وظیفه راننده هنگام نزدیک شدن به آمبولانس چیست؟ از آمبولانس دور شوید و راه را هدایت کنید.

16- در محل زندگی شما چه پیام هایی را به صورت صوتی مخابره می کنند؟ میوه فروش – سبزی فروش –
صدای اذان در مسجد مردم را از وقت نماز آگاه می کند.

17- چه صداهایی شما را آزار می دهد؟ صدای موتور سیکلت – صدای هواپیما – صدای مته در حال کندن آسفالت خیابان – صدای جیغ

18- چه صداهایی را دوست دارید؟ صدای پرندگان – صدای اذان – صدای آهنگ شیرین – صدای باران – صدای دریا

1- پلیس برای راهنمایی رانندگان در خیابان های خلوت از چه وسیله ای استفاده می کند؟ سوت زدن

2- آیا پلیس می تواند از سوت برای راهنمایی رانندگان در خیابان های شلوغ استفاده کند؟ چرا نه – به دلیل سر و صدا.

3- پلیس برای راهنمایی رانندگان در خیابان های پرتردد از چه وسیله ای استفاده می کند؟ چراغ راهنما

4- هر چراغ چه پیامی به رانندگان می دهد؟
چراغ سه رنگ دارد: قرمز-زرد-سبز
پیام رنگ قرمز: توقف کامل.

5- وقتی چراغ عابر پیاده قرمز است وظیفه ما چیست؟ ما باید بیدار بمانیم.

6- نور برای دیدن اجسام لازم است.

7- نور برای چیست؟ چیزها را ببینید، پیام بفرستید.

8- چیزهایی که نور می دهند نام ببرید؟ خورشید – چراغ – چراغ قوه و …

-۹ چشمه ی نور چیست ؟

اجسامی که نور ساطع می کنند، منابع نور نامیده می شوند.

– 10 منبع نور را نام ببرید؟ آفتاب – چراغ روشن – آتش – شمع روشن.

11- چند نوع منبع نور داریم؟ دو نوع . منبع نور طبیعی و منبع نور مصنوعی.

12. منبع نور طبیعی به چه معناست؟ چیزهایی که به طور طبیعی نود خود را دارند، مانند: خورشید.

13- منبع نور مصنوعی به چه معناست؟ چیزهایی که به طور طبیعی
ندارند و ساخته دست انسان هستند. به عنوان مثال: چراغ – چراغ قوه – شمع روشن – آتش. 14-
منبع نور چیست؟ چشم انسان◯ عینک ◯ شمع روشن ◯

15- چرا وقتی لامپ ها روشن نیستند در روز روشن می بینیم؟ زیرا نور خورشید به همه جا می تابد.

16- آیا نور از همه اجسام عبور می کند؟ نه نور از برخی اجسام عبور می کند اما از برخی دیگر عبور نمی کند.

17- چند چیز از نور عبور می کند نام ببرید؟ شیشه – آب – ظروف کریستالی – شیشه عینک – آکواریوم.

18- چیزهایی را که نور از آنها عبور نمی کند نام ببرید؟ کتاب – دیوار – مقوای تیره.

19- اجسامی که نور از آنها عبور می کند کدامند؟ شفاف

20- اجسامی که نور از آنها عبور نمی کند چه نام دارند؟ تیره (تاریک)

21 – سایه چگونه تشکیل می شود؟ هنگامی که نور از یک جسم عبور نمی کند، سایه ای در پشت آن ایجاد می شود.

22- آیا اجسام شفاف دارای سایه هستند؟ نه، نه – چرا؟ زیرا آنها اجسام شفاف جدید را از خود عبور می دهند.

-۲۳ آیا سایه ی تمام اجسامی که در مقابل نور قرار می دهیم ، مثل هم تیره است ؟

خیر، خیر – سایه برخی از اشیا رنگی و سایه برخی از اجسام کم رنگ است 24-
آیا می توانید سایه خود را در یک روز آفتابی بردارید؟ آره . چگونه؟ اگر بین منبع نور خورشید و خودمان مانعی قرار دهیم.

-25 در گذشته با استفاده از سایه … ساعت آفتابی درست کردند و زمان را تعیین کردند.

26- انتقال پیام ها در گذشته چگونه انجام می شد؟ با برافراشتن پرچم – کنار چراغ – با افروختن آتش (دود) – در کنار بوق کشتی.

27- کدام یک سریع ترین سرعت انتقال پیام را دارد؟ ◯ نور ◯ صدا

28- امروزه صدا و نور چه کاربردهایی دارد؟ با دیگران ارتباط برقرار کنید – اطلاعات کسب کنید

29- چراغ های هشدار نامی؟ چراغ راهنمایی – چراغ ترمز خودرو – علائم هشدار دهنده نوری و…

1- بوی دود و صدای بوق برای انسان آزاردهنده است.

2- لاین تردد در جاده ها شلوغ تر است یا در شهر یا روستاها؟ در شهرها

مرتبط:  چرا با ارزش ترین نوع اقتدار در حوزه فرهنگ است دفاعی دهم

3- دود ماشین چه مضراتی دارد؟ هوا را آلوده می کند و به سلامت انسان، گیاهان و حیوانات آسیب می رساند.

4- سوخت چیست؟ سوخت ماده ای است که برای تولید گرما سوزانده می شود.

5- سوخت های مهم را نام ببرید؟ نفت – بنزین – گازوئیل – گاز – زغال سنگ.

۶ – از سوخت چه استفاده هایی می شود ؟

حمل و نقل – پخت و پز – گرمایش.

7- چه سوخت هایی در جایگاه خدمات وجود دارد؟ نفت – بنزین – گازوئیل – گاز

8- اگر سوخت نبود چه مشکلاتی پیش می آمد؟ وسایل نقلیه نمی توانند حرکت کنند – پخت و پز انجام نمی شود – برای گرم کردن منازل، مدارس و محل کار مشکل داریم
9 – آیا ما حق استفاده از سوخت مورد نظر خود را داریم؟ نه، نه – باید در مصرف آن صرفه جویی کنیم.

10- چگونه مصرف سوخت را کاهش دهیم؟

 به جای استفاده از ماشین شخصی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید.

 جلوگیری از اتلاف گرما در منزل، مدرسه و محل کار
 استفاده از نور و گرمای خورشید و باد به جای سوخت
 استفاده از وسایل نقلیه: ماشین – اتوبوس – مترو – قطار – موتور سیکلت – هواپیما

11- سوخت هواپیما چیست؟ یک نوع خاص از اسانس برای هوپیما.

12- سوخت خودرو چیست؟ بنزین و در برخی موارد گاز.

13- سوخت کامیون چیست؟ گازوئیل .

۱۴ – همه ی وسایل نقلیه برای حرکت به چه چیزی نیاز دارند؟

15 – قبول دارید که برای پخت غذا از چوب استفاده کنیم؟ برای چی؟ خیر – زیرا باعث آلودگی هوا و مرگ درختان می شود

16- امروزه در برخی از کشورهای … از نور … و … گرمای … خورشید برای گرم کردن آب، طبخ غذا و تولید برق استفاده می شود.

17- چرا بهتر است به جای سوخت از نور و گرمای خورشید و باد استفاده شود
 سوخت هدر نمی رود.

 هوا آلوده نیست
 خورشید و باد هیچ وقت خسته نمی شوند. ◯ روغن را گرم کنید

19- مصرف کدام یک سوخت ◯ بنزین ◯ گاز ◯ نفت ◯ هدر نمی رود؟ باد

20- مصرف کدامیک باعث آلودگی هوا ◯ گاز ◯ باد ◯ می شود؟ گرمای خورشید

21- از نور و گرمای خورشید چه استفاده می شود؟ آبگرمکن (آبگرمکن خورشیدی) – پخت غذا – تولید برق.

22- در گذشته برای پخت و پز و گرم کردن خانه ها از چه چیزی استفاده می کردند؟ غذای آشپزی، هیزم (چوبی) – ذغال – گرمایش خانه، بخاری نفتی – صندلی.

23- کلاس
نیاز به سوخت دارد. آنها به سوخت نیاز ندارند.

1- میوه درخت قبلاً چه شکلی بود؟ گل یا شکوفه

2- کدام قسمت گیاه به میوه تبدیل می شود؟ گل

3- گل بعد از تبدیل شدن به میوه چه تغییری می کند؟ خشک می شود و از بین می رود.

4- بذر از نظر تعداد چند نوع است؟ دو نوع

 یک دانه: گیلاس – زردآلو – گیلاس – هلو
 بیش از یک دانه: هندوانه – پرتقال – – کیوی – سیب – خیار – گوجه فرنگی.

5- دانه ها کجا هستند؟ داخل میوه.

6- کار غلات چیست؟ اگر بذری بکاریم، گیاه جدیدی رشد می کند.

7- دانه ها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ رنگ – نرمی و سختی – شکل – وزن – اندازه – خوراکی یا غیر خوراکی.

8- برای دانه های نرم مثال بزنید؟ لوبیا برای یک دانه سفت مثال بزنید؟ صید ماهی

9- چند دانه خوراکی نام ببرید؟ گندم – جو – برنج – نخود – بادام – گردو.

10- چند دانه غیر قابل خوردن نام ببرید؟ دانه های گیلاس، گیلاس، هلو.

۱۱ – دانه ها از لحاظ قسمت چند نوع هستند ؟

سه نوع
 یک قسمت : برنج – گندم – جو
 دو قسمت : نخود – لوبیا – عدس
 چند قسمت : دانه کاج .

12- چند دانه که روغن خوراکی از آنها به دست می آید نام ببرید؟ آفتابگردان – سویا.

13- چند دانه را نام ببرید که از آنها لوازم آرایشی به دست می آید؟ بادام – بادام زمینی.

14- دانه ای را نام ببرید که از آن نوشیدنی به دست می آید؟ دانه قهوه .

15- چند دانه که مصارف دارویی دارند نام ببرید؟ بذر در و خاکشیر.

16- قسمت های مختلف دانه که در همه دانه ها وجود دارد کدامند؟ پوسته – ذخیره شده – کاشت

17- چه حیواناتی را می شناسید که غذای آنها میوه یا دانه باشد؟ گنجشک – مرغ و خروس – سنجاب – موش و …

18- چرا باید بذرهای گیاه را پراکنده کرد؟ به طوری که به جای مناسب بروند و تبدیل به گیاه شوند.

19- بذرها چگونه پراکنده می شوند؟ کمتر باد یا آب یا حیوان یا انسان

20- انسان و حیوان چگونه به پراکندگی بذر کمک می کنند
برخی از دانه ها به پشم حیوانات یا لباس افراد می چسبند و با کمک آنها جابه جا می شوند.

۲۱ – آیا دانه ها در هر جایی می توانند رشد کنند ؟

خیر، خیر – برای رشد بذرها باید در محل مناسبی که نور و آب وجود دارد قرار داد.

22- گیاهان چگونه متولد می شوند؟ 1) با جوانه زدن بذر 2) با گرفتن قلمه.

23- قلمه
چیست به قسمتی از گیاه که پس از کاشت رشد می کند و گیاه جدیدی تولید می کند قلمه
نامیده می شود.

24- گیاهانی که با قلمه تکثیر می شوند را نام ببرید؟ شمعدانی – حسن یوسف و…

25- گیاهان چگونه به ما و حیوانات کمک می کنند؟

 می توانیم از گیاهان به عنوان غذا استفاده کنیم
 برای ما اکسیژن تولید می کنند
 از گیاهان برای زیباسازی خانه ها و فضاهای دیگر استفاده می کنیم.

1- چرا چرخ خطر این نام را دارد؟ چون لانه اش را می بافد.

2- چرخ ریسک برای ساختن لانه از چه عناصری استفاده می کند؟ شاخه و برگ نازک
3 – چرخ خطر چگونه شاخه و برگ گیاهان را می بافد؟ با یک نکته

4- چرخ ریسک لانه اش را با چه چیزی پر می کند؟ با پرهای نرم خود یا پرندگان دیگر یا با قسمت های نرم گیاهان.

5- چرا چرخ خطر لانه اش را از چیزهای نرم پر می کند؟
6 – چه کسی روی زمین این توانایی را دارد؟ خداوند قادر

۷ – درباره آشیانه سازی یک جانور اطلاعات جمع آوری کنید ؟

(در اینجا اطلاعاتی در مورد برخی از حیوانات نوشته ایم)
 برخی از پرندگان مانند دارکوب و جغد کلاهدار در سوراخ های ایجاد شده توسط تنه درختان لانه می سازند.

 کلاغ ها لانه های کاسه ای شکل از گل، چوب و گیاهان می سازند.

 پرندگان آوازخوان بر روی شاخه های درختان کوتاه لانه های کاسه ای شکل می سازند
 لک لک ها لانه های بسیار بزرگی را روی مناره های بلند، درختان بلند و حتی روی پشت بام می سازند و هر سال آن را تعمیر می کنند.

8- چرا حیوانات لانه می سازند؟ مراقب خود و فرزندانشان باشند.

9- سه حیوان لانه ساز را نام ببرید؟ چرخ خطر مورچه زنبور عسل.

10- آیا همه حیوانات لانه می سازند؟ خیر – حیوانات بزرگ برای خود لانه نمی سازند.

11- چرا حیوانات بزرگ لانه نمی سازند؟ زیرا می توانند از خود و فرزندانشان مراقبت کنند.

12- حیواناتی که نیاز به لانه سازی ندارند را نام ببرید؟ ببر – شیر – فیل – شتر و ….

13- لانه حیوانات چیست
 مراقب خود و فرزندانشان هستند
 در لانه تخم می گذارند و از آنها مراقبت می کنند
 غذا را در لانه ذخیره می کنند.

14- دو حیوانی که زیر زمین لانه می سازند نام ببرید؟ مورچه و خرگوش.

15- آیا مورچه لانه می سازد؟ بله یا؟ زیر زمین – زیر سنگ ها و در درختان.

۱۶ – مورچه ها چه می خورند ؟

آنها دانه ها و برخی گیاهان را می خورند.
17 – چه حیواناتی می توانند مورچه ها را شکار کنند؟ مورچه خواران و پرندگان.

18- آیا خرگوش لانه می سازد؟ بله یا؟ زیر زمین

19- بچه خرگوش چه غذایی می خورد؟ با رشد شیر، برگ، ساقه و سایر قسمت های گیاه را می خورد.

20- خرگوش چگونه از بچه های خود مراقبت می کند؟ آنها را در لانه های زیر زمین به دنیا می آورد و به آنها شیر می دهد تا رشد کنند.

21- چه حیواناتی می توانند خرگوش را شکار کنند؟ روباه و عقاب

22- کانگوروها کجا از نوزادان خود مراقبت می کنند؟ در یک کیسه در جلوی شکم خود، آنها نوزاد را در آنجا شیر می دهند.

23- بچه کانگوروها چه می خورند؟ شیر و وقتی بزرگ شدند از گیاهان استفاده می کنند
24 – دو حیوان را نام ببرید که به صورت گروهی زندگی می کنند؟ مورچه زنبور عسل.

25- از چه راه هایی می توان به سلامتی حیوانات کمک کرد؟ محیط زیست آنها را آلوده نکنید – جنگل ها را نابود نکنید – آب رودخانه ها و دریاها و … را آلوده نکنید.

 کرم ابریشم از تخم بیرون می آید
 کرم ابریشم برگ های درخت توت را می خورد
 پیله ای روی شاخه درست می کند و
روی شاخه ای پیله می کند.

27- زندگی کرم ابریشم … تخم … آغاز می شود. کرم ابریشم داخل پیله به پروانه تبدیل می شود.

28- مراحل زندگی قورباغه را به ترتیب
نام ببرید. بچه قورباغه از تخم بیرون می آید.

۲۹ – قورباغه ها در کجا تخم می گذارند ؟

در آب.
30 – مراحل زندگی یک لاک پشت را به ترتیب نام ببرید؟
 لاک پشت ها در یک گودال تخم می گذارند و روی آن را با خاک می پوشانند.
 پس از مدتی بچه لاک پشت ها از زمین بیرون می آیند. به دریا می روند و رشد می کنند. آنجا.

31- کدام حیوان در پیله می روید؟ کرم ابریشم.

32- بچه کدام حیوان پس از مدتی دم خود را از دست می دهد و دست و پاهایش رشد می کند؟ قورباغه .

33- کدام حیوان ابتدا در آب و سپس در خشکی زندگی می کند؟ قورباغه .

1- دوره های مختلف زندگی را نام ببرید؟ جنین – نوزادی – کودکی – نوجوانی – جوانی – میانسالی – پیری

2- در حال حاضر در چه دوره ای از زندگی هستید؟ دوران کودکی .

3- رشد یعنی چه؟ رشد موجودات زنده را رشد می نامند.

4- آیا رشد همه یکسان است؟ نه برای چی ؟ به دلیل تغذیه و فعالیت های بدنی متفاوت، برخی بیشتر و برخی کمتر رشد می کنند.

علاوه بر این، آب و هوای سالم در رشد انسان موثر است.

5- چند نمونه از نشانه های رشد در نوزادی و کودکی را نام ببرید؟ افزایش قد و وزن – رویش دندان های شیری – جایگزینی دندان های شیری با دندان های دائمی.

6- چند نمونه از تغییرات جسمانی خود از نوزادی تا هشت سالگی را نام ببرید؟ افزایش وزن – افزایش قد – دندان درآوردن.

7- از یک نوزاد در هشت سالگی چه آموخته اید؟ بدون کمک دیگران راه بروید – بنویسید – شعر حفظ کنید – لباس بپوشید و ….

8- چه روش هایی را برای رشد سالم پیشنهاد می کنید؟ تغذیه خوب – استراحت کافی – بهداشت – ورزش – زندگی در آب و هوای سالم.

9- چرا باید مراقب دندان های شیری خود باشید؟ برای اینکه دندان های دائمی به درستی رشد کنند و به خوبی رشد کنند.

10- برای مراقبت از دندان چه کنیم؟ دندان های خود را به موقع مسواک بزنید – از نخ دندان استفاده کنید – شیرینی و شکلات زیاد نخورید.

۱۱ – چه غذاهایی باعث رشد بدن می شوند ؟

شیر و لبنیات
12 – خوردن لبنیات چه فوایدی دارد؟ این به دندان ها و استخوان های ما کمک می کند تا به خوبی رشد کرده و قوی شوند.

13- لبنیات تمیز داشته باشیم. و برای سلامتی شما مفید است… مصرف کنید

14- غذاهایی که از گیاهان به دست می آیند را نام ببرید؟ نان – انواع مربا و…

15- غذاهایی که از حیوانات به دست می آید را نام ببرید؟ شیر – کره – انواع گوشت.

16- غذای خود را از کجا تهیه کنیم؟ از گیاهان و حیوانات

17- آیا می توان به جای لبنیات از بستنی استفاده کرد؟ نه چون بستنی علاوه بر شیر حاوی چربی و قند
است که زیاده روی در مصرف بستنی برای سلامتی مضر است.

1- ماده یعنی چه؟ همه چیزهای اطراف ما ماده نامیده می شوند. مواد مناسب است.

2- چند ماده در اطراف خود می بینید نام ببرید؟ میز – صندلی – لباس – مداد – آب و ….
3 – مواد جامد چیست؟

موادی که شکل خاصی دارند جامد نامیده می شوند. به عنوان مثال: میز، کتاب، شکر

۴ – به چه موادی مایع می گویند ؟

به موادی که شکل خاصی ندارند و به شکل ظرفی در می آیند که در آن ریخته می شود
مثلاً آب، چای، نوشابه و غیره.

5- به چه موادی گاز می گویند؟ گازها شکل خاصی ندارند. برخی از گازها نامرئی هستند. به عنوان مثال: هوا، گاز شهری
6 – چه ماده ای به صورت مایع، جامد و گاز در محیط زندگی ما وجود دارد. گاز

8- وقتی آب تبخیر می شود به چه صورت است؟ گاز

9- جامدات چگونه به مایع تبدیل می شوند؟ به دلیل حرارت (ذوب بستنی، شکلات و کره).

10- مواد مایع چگونه به جامد تبدیل می شوند؟ به دلیل سرما (تبدیل آب به یخ).

11- چند غذای جامد را نام ببرید؟ شکر-آجیل-شکلات.

12- چند خوراکی مایع را نام ببرید؟ آب – سرکه – چای – آبلیمو

13- آیا تجهیزات تغییر حالت می دهد؟ آره . چگونه؟ مواد در اثر گرما و سرما تغییر می کنند.

14- اگر یک ماده جامد را به اندازه کافی گرم کنیم به مایع تبدیل می شود.

1- مهمترین ماده ای که بر مواد مختلف اثر می گذارد چیست؟ اب .

2- مواد مختلف را چگونه نگهداری می کنند؟

 مقداری از مواد را در جای خشک نگهداری می کنیم
 برخی از مواد را در جای خنک یا سرد نگهداری می کنیم
 برخی مواد را دور از نور و…

3- موادی را که باید در جای خشک نگهداری کنیم نام ببرید؟ نان – حبوبات – آجیل – دارو.

4- موادی را نام ببرید که باید در جای خنک یا سرد مانند یخچال نگهداری کنیم؟ میوه ها – سبزیجات – گوشت – انواع لبنیات.

5- موادی را که باید در جای تاریک و دور از نور نگهداری کنیم نام ببرید؟ برخی از داروها – سیب زمینی – پیاز.

۶ – آب چه تاثیری روی بعضی از مواد دارد ؟

آب شکل برخی از مواد را تغییر می دهد
7 – چرا برخی داروها در شیشه تیره فروخته می شوند؟ زیرا این داروها در صورت قرار گرفتن در معرض نور فاسد می شوند.

8- هر یک از مواد غذایی زیر در کجا نگهداری شود:
آجیل: جای سرد و خشک، گوشت: یخچال، حبوبات: جای خشک، نان: جای خشک، میوه: سرد

9- مواد شوینده (مایع ظرفشویی – پودر لباسشویی) چه تاثیری روی چربی دارند؟
مواد شوینده چربی زدایی.

10- مواد شوینده چربی را با آب سرد بهتر پاک می کنند یا آب ولرم؟ در آب گرم
11 – آیا می توانید از مواد شوینده زیاد استفاده کنید؟ نه خیر – چون تاثیر بدی روی محیط می گذارند
12 – زباله ها به چند گروه تقسیم می شوند؟ به سه گروه
زباله مرطوب – زباله خشک قابل استفاده – زباله خشک غیر قابل استفاده
13 – برای زباله های مرطوب مثال بزنید؟ ضایعات مواد غذایی
14 – آیا می توان از زباله های مرطوب استفاده کرد؟ نه نه.
15 – برای زباله های خشک و قابل استفاده مثال بزنید؟ کاغذ – شیشه – فلزات – پلاستیک.

16- برای زباله های خشک و غیرقابل استفاده مثال بزنید؟ پوشک برای نوزادان – زباله های بیمارستانی.

17- بازیافت یعنی چه؟ استفاده مجدد از مواد دور ریختنی

18- مزیت جداسازی مواد دور ریختنی چیست؟

1- غذای اصلی کشور ما چیست؟ نان

2- مراحل تهیه نان را به ترتیب نام ببرید؟

3- برداشت چگونه انجام می شود؟ برداشت گندم با داس یا دستگاه مخصوص (کمباین) انجام می شود.

4- در مرحله آسیاب چه کار می کنیم؟ پوسته گندم جدا شده و گندم با استفاده از آسیاب به ذرات کوچکتر تبدیل می شود.

5- برای خرد کردن دانه های گندم، آسیاب می کنند.

6- هنگام ورز دادن چه کار می کنیم؟ آرد گندم را با استفاده از همزن با آب مخلوط می کنند.

7- آرد را چگونه ورز می دهند؟ به صورت دستی یا با استفاده از میکسر.

8- انواع آسیاب ها را نام ببرید؟ آسیاب آبی – آسیاب بادی – آسیاب برقی – آسیاب دستی.

9- چند نمونه از روش های پخت نان چیست؟ در فر خانگی – در فر نانوایی – در کوره صنعتی (دستگاه)

10- نان تست فرانسوی چیست؟ به قسمت هایی از نان که خوب پخته نشده اند، ضایعات نان می گویند.

11- نان ضایعاتی برای چیست؟ برای خوراک حیوانات و حیوانات خانگی مانند مرغ و خروس

نوشته های مشابه

‫3 دیدگاه ها

  1. وای خدا! من می‌تونم یکی از دلایل استفاده از سوت در خیابان‌های شلوغ رو توضیح بدم. برای اینکه افراد مزاحم رو از دست بدهیم و به سلامتی به مقصد برسیم. این خیلی خوبه که پلیس از سوت استفاده می‌کنه تا به ما کمک کنه.

  2. من واقعاً از این مقاله لذت بردم. نوشته‌های بسیار قابل فهم و عمیقی بودند و به من کمک کردند تا بهتر بفهمم چرا پلیس در خیابانهای شلوغ از سوت استفاده می کنه. به نظرم این مقاله برای همه کسانی که علاقه‌مند به مسائل امنیتی هستند بسیار مفید خواهد بود. ممنون برای این مقاله عالی!

  3. منم باهاتون موافقم، سوت زدن پلیس کمک می‌کنه تا مردم دیگه به قوانین رعایت بیشتری بپردازند. همچنین با سوت زدن، امکان ایجاد تصادفات بیشتر در خیابان‌ها کاهش پیدا می‌کنه. واقعا ایده خوبیه!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا