چرا جهان اجتماعی را جهان فرهنگی می نامند تحلیل فرهنگی

چرا دنیای اجتماعی را جهان فرهنگی می نامند، تحلیل فرهنگی، پاسخ این سوال را در قسمت آموزش مجله ماگرتا می خوانیم.

جواب: چون هویت فرهنگی دارد.

همچنین بخوانید:
پاسخ درس 8 هویت اجتماعی دوازدهم

دانشجوی عزیز در صورت داشتن سوال بیشتر در مورد دوره ها حتما به قسمت نظرات همین مقاله مراجعه کرده و از کارشناسان ما بپرسید.

نمونه سوالات متن درس 1 “فرهنگ چیست” در فصل 1 کتاب تحلیل فرهنگی پایه دوازدهم حوزه درسی علوم انسانی متوسطه دوم را در ادامه این مقاله از قسمت آموزش و پرورش ماگرتا مشاهده می کنید.

همچنین بخوانید: گام به گام فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم

سوالات متن درس اول فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

نمونه سوالات امتحانی درس 1 فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم

1) معنی و ریشه لغوی فرهنگ چیست؟

پاسخ: فرهنگ واژه ای مرکب فارسی است که از دو عنصر «فر» و «هنگ» تشکیل شده است. «فر» پیشوندی است که در معنای جلو، بالا و جلو به کار می رود و «هنگ» به معنای کشیدن، سنگینی و وزن و فرهنگ به معنای ادب، تحصیل، دانش، علم، هنر، آداب و رسوم است.

2) چه تعاریفی از فرهنگ ارائه شده است؟

پاسخ: فرهنگ مجموعه پیچیده ای از دانش، باورها، هنرها، قوانین، آداب و رسوم است. فرهنگ زندگی معنوی انسانها، فلسفه، قانونگذاری، ادبیات و هنر است. فرهنگ سیستمی از باورها و مفروضات اساسی، ارزش ها، راه ها، الگوهای رفتاری و نمادها است.

3) ریموند ویلیامز کیست؟

پاسخ: ریموند ویلیامز منتقد فرهنگی و یکی از پیشگامان عمده مطالعات فرهنگی است که تعاریف مختلف فرهنگ را طبقه بندی کرده و سیر تحول تاریخی مفهوم فرهنگ را مورد مطالعه قرار داده است.

4) ریموند ویلیامز تعاریف فرهنگ را چگونه طبقه بندی کرد؟

پاسخ: 1- تعاریفی که به رشد فکری، معنوی و زیبایی شناختی یک فرد، گروه یا جامعه می پردازد. مثل سینما و تئاتر، تاریخ و معماری و غیره.
3- تعاریفی که فرهنگ را شیوه زندگی، اعمال، عقاید، آداب و رسوم افراد یک گروه یا جامعه می دانند.

5) چرا مفهوم فرهنگ تعاریف متعدد و متفاوتی دارد؟

پاسخ: چون موضوع مورد مطالعه فرهنگ انسانی است که بسیار پیچیده است.

6) فرهنگ چه ویژگی هایی دارد؟

پاسخ: 1- معنا دادن و ارزش آفرینی: یعنی فرهنگ بیانگر معنا و مفهوم ارزش ها، شعور و شیوه زندگی افراد است که پدیده های اجتماعی را شکل می دهد.

2- زمان و مکان: یعنی فرهنگ در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت و متنوع است و هر قومی فرهنگ خاص خود را دارد.

3- میراث جمعی: یعنی فرهنگ توسط گروهی از افراد جامعه ایجاد می شود و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

4- تاریخی بودن: یعنی فرهنگ در طول تاریخ به تدریج ایجاد می شود و روی هم جمع می شود و اقدامات گاه و بیگاه و زودگذر، کنش فرهنگی نیست.

5- اکتسابی بودن: یعنی فرهنگ پدیده ای است آموختنی و این آموزش از بدو تولد تا پایان عمر توسط نهادهای رسمی و غیر رسمی انجام می شود.

6- دگرگون پذیری: یعنی فرهنگ مانند هر پدیده اجتماعی دیگر دارای فراز و نشیب، پویایی یا افول است و به تدریج تغییر و دگرگون می شود.

7- نظام مند باشد: یعنی فرهنگ یک کل به هم پیوسته و منسجم است و عناصر و اجزای تشکیل دهنده آن بر یکدیگر تأثیر می گذارند.

7) چرا جهان های اجتماعی مختلف و جهان های فرهنگی دارای ویژگی های مشترک هستند؟

پاسخ: به دلیل جهانی بودن فرهنگ، همه عوالم اجتماعی موضوع مشترکی دارند که انسان است.

8) فرهنگ به چند بعد تقسیم می شود؟

پاسخ: 1- فرهنگ محسوس: به مجموعه پدیده های عینی و محسوس گفته می شود. این مجموعه فرهنگ شامل اشیاء، وسایل و ابزارهای ملموسی است که از گذشته تا به امروز به ارث رسیده است. مانند آثار باستانی، میراث فرهنگی و صنایع دستی و آنچه در بعد مادی فرهنگ از گذشته تا امروز به یادگار مانده است.

2- فرهنگ ناملموس: ابعاد کیفی غیر عینی و غیر محسوس مانند باورها، اخلاق، ارزش ها، آثار فکری، هنر، آداب و رسوم که عمدتاً از طریق زبان و نوشتار آموخته می شوند.

9) رابطه و ارتباط بین جنبه های مختلف فرهنگ چیست؟

پاسخ: این رابطه یک رابطه دو طرفه است. فرهنگ مادی از یک سو ریشه در فرهنگ ناملموس دارد و بر آن استوار و برگرفته از آن است و از سوی دیگر فرهنگ ناملموس متاثر از تحولات و تحولات فرهنگ محسوس است.

10) کدام جنبه از فرهنگ مهمتر است؟

پاسخ: فرهنگ ناملموس بدنه اصلی فرهنگ یک جامعه است. این ارگان تعیین کننده قدرت روحی و حیاتی یک ملت است و تمامی ابعاد و فرآورده ها و مصنوعات زندگی فردی و اجتماعی انسان ریشه در فرهنگ ذهنی و غیر مادی دارد.

مرتبط:  چرا از فلز آهن به طور گسترده در تولید وسایل یک کارخانه کاغذ سازی استفاده می کنند

فرهنگ خاصی را می توان از دیگران به عاریت گرفت و توسعه داد، اما فرهنگ ناملموس را نمی توان به راحتی به دست آورد و می تواند اثرات مثبت یا منفی بسیار عمیق و گسترده ای داشته باشد.

11) هویت فرهنگی یک جامعه چگونه شکل می گیرد؟

پاسخ: ابعاد مادی و غیر مادی فرهنگ به یکدیگر کمک می کنند تا هویت فرهنگی یک جامعه را شکل دهند. اگر بعد ناملموس فرهنگ آسیب ببیند، هویت فرهنگی جامعه تهدید می شود.

12) سطوح کشت چیست؟

پاسخ: 1- اعتقادات و اعتقادات: مانند ایمان به خدا و قیامت
2- ارزشها: مانند عدالت، آزادی، علم و دانش و هر آنچه برای زندگی اجتماعی مفید است.
3- استانداردها: مانند مقررات و قوانین
4- نمادها: یعنی علائمی مانند علائم راهنمایی و رانندگی، پرچم ها، سرودهای ملی، زنگ مدارس و غیره.

13) چه رابطه ای بین سطوح و ابعاد فرهنگ وجود دارد؟

پاسخ: فرهنگ دارای دو بعد نامحسوس و نامحسوس (ذهنی) و محسوس و محسوس (هدف) است. بعد ناملموس فرهنگ شامل عقاید، باورها، آگاهی‌ها و ارزش‌هایی است که می‌تواند به ایجاد بعد ملموس فرهنگ، یعنی هنجارها، ابزارها، نمادها و مظاهر بیرونی و عینی فرهنگ منجر شود.

14) به نظر شما صنعت سبد بافی چه ویژگی هایی از فرهنگ را نشان می دهد؟

پاسخ: بعد ملموس فرهنگ را نشان می دهد.

15) چرا سبک معماری و ساخت منازل مسکونی امروزه با گذشته و دوران باستان متفاوت است؟

پاسخ: زیرا سبک زندگی، عقاید، ارزش ها، اعتقادات و شکل روابط اجتماعی مردم امروز با گذشته متفاوت است.

16) چرا نحوه احترام دو ژاپنی به یکدیگر با احترام ما به یکدیگر متفاوت است؟

پاسخ: چون عقاید، عقاید و فرهنگ دو جامعه متفاوت است، معیارهای آنها در مورد احترام متقابل نیز متفاوت است.

17) چرا مفهوم فرهنگ تعاریف متعدد و متفاوتی دارد؟

پاسخ: چون موضوع مورد مطالعه فرهنگ انسانی است که بسیار پیچیده است.

18) فرهنگ چه ویژگی هایی دارد؟ نام ببرید.

پاسخ: 1- معنا دادن و ارزش آفرینی 2- زمان و مکان 3- تاریخی بودن 4- نظام مند بودن

19) تاریخی بودن فرهنگ را توضیح دهید؟

پاسخ: تاریخمندی: یعنی فرهنگ به تدریج در طول تاریخ ایجاد می شود و روی هم جمع می شود. و اقدامات گاه و بیگاه و زودگذر، اقدام فرهنگی نیست.

20) فرهنگ مجموعه ای به هم پیوسته و منسجم است و عناصر آن بر یکدیگر تأثیر می گذارند. این کدام یک از
ویژگی فرهنگ است؟

پاسخ: فرهنگ نظام مند

21) چرا جهان اجتماعی را جهان فرهنگی می نامند؟

پاسخ: به دلیل جهانی بودن فرهنگ، همه عوالم اجتماعی موضوع مشترکی دارند که انسان است.

22) هویت فرهنگی یک جامعه چگونه شکل می گیرد؟

پاسخ: ابعاد مادی و غیر مادی فرهنگ به یکدیگر کمک می کنند تا هویت فرهنگی یک جامعه را شکل دهند. اگر بعد ناملموس فرهنگ آسیب ببیند، هویت فرهنگی جامعه تهدید می شود.

23) عواقب وام گرفتن فرهنگ غیر مادی دیگران چیست؟

پاسخ: آثار مثبت یا منفی آن می تواند بسیار عمیق و گسترده باشد و هویت یک گروه اجتماعی را تهدید کند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز فقط این سوالات را مطالعه نکنید و حتما متن درس را با دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: گام به گام فصل دوم تحلیل فرهنگی دوازدهم

توجه: شما دانش‌آموز پایه دوازدهم علوم انسانی می‌توانید برای دسترسی سریع و آسان به پاسخ تمرین‌ها و فعالیت‌های کتاب تحلیل فرهنگی پایه دوازدهم، عبارت «مگرتا» در انتهای عنوان را در گوگل جستجو کنید.

✅ در پایان امیدواریم سوالات انشایی متن درس 1 فصل اول کتاب تحلیل فرهنگی سال دوازدهم متوسطه دوم; باشد که برای شما دانش آموزان عزیز مفید واقع شود. می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💕

این مقاله حاوی راهنمای 5 تست تحریکی از کتاب جامعه شناسی پایه سه سطحی موضوع دنیای فرهنگی است.

در قسمت پیوست فایل راهنما به همراه پاسخ تشریحی سوالات قرار داده شده است.

این مطلب توسط محمدحسین شکری تهیه شده است.

*گروه مرکز بالا*

دنیای فرهنگی

خلاصه نکات مهم درس:

هر فرهنگی در عمیق ترین لایه های خود به اساسی ترین پرسش های بشری پاسخ می دهد.

سوالات اصلی به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

از نظر هستی شناسی

از نظر انسان شناسی

از نظر معرفتی

دنیای انسان:

دنیای انسانی محصول زندگی انسان است و هر چیزی که با فکر و عمل انسان آفریده شده متعلق به این جهان است.

جهان انسان به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می شود.

جزء فردی آن به زندگی فردی و فردی انسان اشاره دارد که ابعاد ذهنی، اخلاقی و روانی انسان به آن تعلق دارد. هر یک از ما دانش، تجربیات و حالات خاصی داریم که دیگران با ما به اشتراک نمی گذارند.

مرتبط:  چرا از زمین شناسان برای پیداکردن فسیل هالایه های رسوبی را مطالعه می کنند

بخش اجتماعی آن شامل زندگی اجتماعی انسان ها می شود. این بخش هویت فرهنگی دارد. فرهنگ سبک زندگی اجتماعی افراد را شکل می دهد و همچنین محصول دانش و عمل مشترک مردم است.

نکته: به بخش فردی جهان انسان، جهان ذهنی و به بخش اجتماعی، جهان فرهنگی نیز گفته می شود.

وقتی انسان به موضوع خاصی می اندیشد، در محدوده فردی و ذهنی خود قرار می گیرد، اما زمانی که افکار خود را به صورت شفاهی یا نوشتاری بیان می کند یا بر اساس افکار و تصمیمات خود با دیگران رفتار می کند، وارد دنیای فرهنگی می شود.

بین بخشهای ذهنی و فرهنگی دنیای انسان ها هماهنگی و هماهنگی وجود دارد. هر فرهنگی انواع خاصی از عقاید و ویژگی های ذهنی را در افراد ایجاد می کند و اجازه می دهد که همان نوع نظرات و ویژگی ها پدید آید.

دنیای توسعه:

همه پدیده های جهان زاییده زندگی انسان نیستند. برخلاف جهان انسان، جهان دیگری به نام جهان تکاملی وجود دارد. این جهان قبل از انسان وجود داشته و وجود آن مستقل از اراده انسان است.

برخی جهان تکاملی را محدود به طبیعت می کنند، طبیعت را مقدم بر جهان انسانی قرار می دهند. آنها جهان انسان را به دو دنیای ذهنی و فرهنگی تقسیم می کنند و بدین ترتیب از وجود سه جهان صحبت می کنند: جهان طبیعت، جهان روح و جهان فرهنگ.

متفکران مسلمان، جهان تکوینی را منحصر به عالم طبیعت نمی دانند. به عقیده آنها جهان طبیعی بخشی از جهان تکاملی است و جهان تکاملی را به دو جهان طبیعت و ماوراء طبیعت تقسیم می کنند.

تعامل دنیای ذهنی، فرهنگی و تکاملی:

نگاه اول :

بر اساس این دیدگاه، جهان تکاملی محدود به جهان طبیعت است و جهان طبیعت از جهان ذهنی و جهان فرهنگی مهمتر است. ذهن و فرهنگ مردم نیز هویت طبیعی و مادی دارد و علوم مربوط به آنها مانند علوم طبیعی است. طرفداران این دیدگاه تفاوتی بین علوم طبیعی و علوم انسانی قائل نیستند. بی توجهی به تفاوت علوم انسانی و طبیعی، ظرفیت ها و قابلیت های علوم انسانی و اجتماعی را سلب می کند.

نمای دوم:

گروهی دیگر جهان فرهنگی را مهمتر از دنیای ذهنی و تکاملی می دانند. بر اساس این دیدگاه، دنیای ذهنی و فردی افراد تابع فرهنگ آنهاست و دنیای تکوینی ماده خامی است که فرهنگ ها و جوامع مختلف در آن دخالت می کنند. از این منظر، دنیای ذهنی و جهان تکوینی اهمیتی ندارد و استقلال خود را از دنیای فرهنگی از دست می دهد.

دیدگاه سوم:

بر اساس این دیدگاه، جهان فرهنگی، جهان ذهنی و جهان توسعه مهم هستند و با یکدیگر تعامل دارند.

از منظر قرآن، جهان تکوینی منحصر به عالم طبیعت نیست. ادراک و شعور منحصر به انسان نیست و جهان هستی بر اساس حکمت و اراده خداوند متعال آفریده شده و نسبت به افراد و جوامع بشری نگرش خردمندانه دارد. قرآن كريم براي جامعه و فرهنگ جايگاه ويژه اي قائل است و از مرگ و حيات ملت ها سخن مي گويد، اما جهان فردي افراد را ناديده نمي گيرد و بر مسئوليت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تاكيد مي كند.

نکته: از منظر قرآن، وقتی انسان دارای اخلاق الهی و جامعه دارای فرهنگ توحیدی باشد، عالم خلقت درهای برکت خود را به روی او می گشاید، می جنگند و توانایی های الهی و ملکوتی خود را از آنان پنهان می کنند.

نکته: قرآن کریم عقاید و اعمالی را که به مردم اجازه نمی دهد حقیقت انسان و دنیا را بشناسند، دروغ می نامد.

آزمایشات منتخب:

………………………………………… .. ….. منبع: سه سطح جامعه شناسی پایه – 97/06/07

195- از نظر … روحیه مردم و فرهنگ جامعه هویت مادی دارد. فرهنگ گرایان دنیای ذهنی و فردی افراد را تابع … می دانند و همچنین … را به عنوان ماده خام برای تهاجم و اشغال فرهنگ ها و جوامع مختلف می دانند.

1) طبیعت گرایان – جامعه – جهان اجتماعی 2) متفکران مسلمان – فرهنگ – جهان تکاملی

3) متفکران مسلمان – جامعه – جهان ذهنی 4) طبیعت گرایان – فرهنگ – جهان تکاملی

………………………………………… .. ….. منبع: سه سطح جامعه شناسی پایه – 97/07/20

101- درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

– بخش فردی از جهان انسان به عنوان جهان تکوینی شناخته می شود.

– هر نوع عقیده ای محقق فرهنگی است که مناسب آن باشد.

– متفکران مسلمان جهان تکامل را به دو جهان طبیعی و ماوراء طبیعی تقسیم می کنند.

– جهان فرهنگی قبل از انسان و مستقل از اراده انسان وجود دارد.

مرتبط:  چرا در فیلم گشت ارشاد ۳ حمید فرخ نژاد نیست

1) GH-S-S-GH 2) S-GH-S-S

………………………………………… .. ….. منبع: سه سطح جامعه شناسی پایه – 97/07/20

125- کدام یک از جملات زیر نادرست است؟

1) جهان فرهنگی بخشی از جهان انسان است.

2) بخش اجتماعی جهان انسان زندگی اجتماعی را به وجود می آورد.

3) بخش فردی از جهان انسان دارای هویت فرهنگی است.

4) دنیای انسان به دو بخش ذهنی و فرهنگی تقسیم می شود.

………………………………………… .. ….. منبع: سه سطح جامعه شناسی پایه – 97/07/20

139. کدام یک از گزینه های زیر نسبت به عالم انسانی صحیح است ولی در مورد عالم فرهنگی صحیح نیست؟

1) جهان انسانی محصول زندگی انسان است.- بخش فردی از جهان فرهنگی به دنیای ذهنی تعبیر می شود.

2) بر خلاف جهان انسانی، جهان دیگری را می توان جهان طبیعی نامید، بخش اجتماعی جهان انسان دارای هویت فرهنگی است و به همین دلیل جهان اجتماعی را جهان فرهنگی می نامند.

3) جهان فرهنگی به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می شود و بیان ذهنی و روانی انسان به این قسمت مربوط می شود. جهان فرهنگی جزء فردی از جهان انسانی است و بین دو بخش از دنیای انسانی، فردی و اجتماعی، هماهنگی و هماهنگی وجود دارد.

4) دنیای انسانی بخشی از دنیای اجتماعی است که محصول زندگی انسان است – جهان فرهنگی بخشی از جهان انسانی است و هر فرهنگی نوع خاصی از ایده ها و ویژگی های ذهنی را در افراد ایجاد می کند.

………………………………………… .. ….. منبع: سه سطح پایه جامعه شناسی – 97/9/16

147- به ترتیب نظر کسانی که جهان فرهنگی را مهمتر از عالم ذهنی و جهان تکاملی می دانند و گروهی که جهان تکامل را محدود به عالم طبیعت می کنند چیست؟

1) تفاوت واقعی بین علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی وجود ندارد.- ذهن افراد و فرهنگ جامعه دارای هویت طبیعی و مادی است.

2) علوم مربوط به ذهن مردم و فرهنگ جامعه مانند علوم طبیعی است.- دنیای ذهنی و فردی افراد تابع فرهنگ جامعه شمرده می شود.

3) ذهن افراد و فرهنگ جامعه دارای هویت طبیعی است. آنها به دنیای تکامل به عنوان ماده خاصی می نگرند که در معرض ادراکات و داشته های فرهنگی و اجتماعی مختلف انسان ها قرار دارد.

4) دنیای ذهنی و فردی افراد تابع فرهنگ جامعه است.- ذهن مردم و فرهنگ جامعه هویت طبیعی و مادی دارد و علوم مربوط به آنها مانند علوم طبیعی است.

پاسخنامه

95- نوع “4”………………………………………… ………………………………………… ………………………………………….. .. …

– گروه اول (طبیعت گرایان) جهان تکاملی را به جهان طبیعت محدود می کنند و جهان طبیعت را مهمتر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند. از این نظر ذهن و فرهنگ مردم نیز هویت طبیعی و مادی دارد و علوم مربوط به آن مانند علوم فیزیکی است.

– گروه دوم (فرهنگ گرایان) جهان فرهنگی را مهمتر از دنیای ذهنی و تکاملی می دانند. این گروه، دنیای ذهنی و فردی افراد را تابع فرهنگ می‌دانند و همچنین دنیای توسعه را ماده خامی برای تهاجم و تصرف فرهنگ‌ها و جوامع مختلف می‌دانند. در این دیدگاه، جهان ذهنی و جهان تکاملی اهمیت و استقلال خود را از جهان فرهنگی از دست می دهد.

101- نوع «1»………………………………………… ………………………………………… ………………………………………….. ..

– از قسمت فردی دنیای انسانی به دنیای ذهنی و از قسمت اجتماعی آن به جهان فرهنگی اشاره می کنند.

– همه پدیده های هستی زاییده زندگی انسان نیستند، برخلاف دنیای انسان می توان از دنیای دیگری نام برد که به آن جهان تکاملی می گویند. این جهان قبل از انسان و مستقل از اراده انسان وجود دارد.

125- نوع «3»………………………………………… ………………………………………… ………………………………………….. ..

بخش اجتماعی جهان انسان دارای هویت فرهنگی است.

139- انتخاب «1»………………………………………… ……………………………………………………….. ……………. .. ………………………….. …………….

– دنیای انسانی محصول زندگی انسان است و هر آنچه در اندیشه و عمل انسان به وجود آمده مربوط به این جهان است.

– جزء فردی جهان انسان را به دنیای ذهنی تعبیر می کنند.

147- نوع «4»………………………………………… ………………………………………… ………………………………………….. ..

– نظر گروهی که جهان فرهنگی را مهمتر از دنیای ذهنی و تکاملی می دانند: دنیای ذهنی و فردی افراد را تابع فرهنگ جامعه می دانند و دنیای تکوینی را ماده خامی می دانند که در معرض آن قرار می گیرد. ادراکات و دارایی های فرهنگی و اجتماعی متفاوت از انسان.

– نظر کسانی که جهان تکوینی را به عالم طبیعت محدود می کنند و این جهان را مهمتر از عالم ذهنی و جهان فرهنگی می دانند: روح افراد و فرهنگ جامعه دارای هویت طبیعی و مادی است و علوم مربوط به آن. زیرا آنها مانند علوم طبیعی هستند. این گروه تفاوت واقعی بین علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی قائل نیستند.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. سلام! واقعا مقاله‌ی خوبی بود. بعد از خوندن این مقاله، دید عمیق‌تری به دست آوردم در مورد اینکه چرا جهان اجتماعی رو جهان فرهنگی می‌نامن. از تحلیل‌های فرهنگی که استفاده کردین خیلی لذت بردم. مرسی از زحماتتون!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا