چرا تنفس با بینی بهتر است کلاس چهارم

مجموعه سوالات درس علوم چهارم ابتدایی

الف- پاسخ صحیح را در جاهای خالی بنویسید:

1- گلبول های قرمز اکسیژن را از ………. به …………….. بدن و به ……. … می رساند. از آنها می گیرند.

2- ریه ها توسط لوله ای به نام ……….. به دهان و بینی متصل می شوند.

3- در داخل ریه ها حباب های کوچکی به نام …………… وجود دارد.

4- مهمترین قسمت دستگاه تنفسی …………. است.

5- ریه ها توسط ………….. محافظت و نگهداری می شوند.

6- هوا از طریق بینی و دهان وارد می شود.

7 اکسیژن هوا باید از طریق …………… به تمام سلول های بدن برسد.

b – درست یا نادرست بودن عبارات زیر را با حذف علامت مشخص کنید.

1- دستگاه گردش خون بیشتر به دستگاه تنفس مربوط می شود. درست ⃞ غلط ⃞

2- موهای داخل بینی مانع تنفس فرد می شود. درست ⃞ غلط ⃞

3- نفس کشیدن از طریق بینی بهتر از دهان است. درست ⃞ غلط ⃞

ج- به سوالات زیر پاسخ دهید:

1- عملکرد کیسه هوا چیست؟

2- چه زمانی ضربان قلب و تعداد حرکات تنفسی افزایش می یابد؟

3- نفس کشیدن از طریق بینی بهتر است یا از راه دهان، چرا؟

4- اندام های تنفسی را نام ببرید؟

5- اکسیژن چگونه به تمام سلول های بدن می رسد؟

د: سوالات چند گزینه ای

1- لوله ای که ریه ها را به انتهای بینی و دهان متصل می کند.

الف- مری ⃞ ب- نای ⃞ ج- حلق ⃞

2- سیستم گردش خون بیشتر به کدام سیستم بدن مربوط می شود؟

الف- هضم ⃞ ب- عضلات ⃞ ج- تنفس ⃞ د- استخوان ها

3- کدام یک از اندام های زیر اندام تنفسی است؟

الف- قلب ⃞ ب- معده ⃞ ج- شش ⃞ د- کلیه

4- هوا چگونه وارد ریه می شود؟

الف- بینی و دهان ⃞ ب- بینی ⃞ ج- دهان ⃞

5- ریه ها در کدام قسمت بدن قرار دارند؟

الف- داخل سینه ⃞ ب- داخل شکم ⃞ د- پشت معده و روده.

6- چرا نفس کشیدن از طریق بینی بهتر از دهان است؟

الف- چون هوای بینی را مرطوب می کند ب- چون هوای بینی را تصفیه می کند.

ج- چون بینی هوا را گرم می کند ⃞ د- سه مورد ⃞

پاسخ نامه فصل یازدهم:

A- پاسخ مناسب را در جاهای خالی بنویسید:

1: کیسه هوا – سلول های دی اکسید کربن 2: قفسه سینه – نای

3: کیسه هوایی 4: ریه 5: سینه 6: ریه 7: خون

ب- درست یا نادرست بودن عبارات زیر را با علامت گذاری مشخص کنید.

1: صحیح 2: غلط 3: صحیح

ج – پاسخ سوالات زیر را بنویسید: :

1: اکسیژن از طریق دیواره کیسه هوا وارد خون می شود.

2: در حین فعالیت، ضربان قلب و تعداد حرکات تنفسی افزایش می یابد.

3: تنفس از راه بینی بهتر است زیرا گرد و غبار و مواد زائد موجود در هوا توسط مو و این ماده چسبنده جذب می شود و هوای تمیز به ریه ها می رسد.

4: بینی – نای – ریه

5: اکسیژن هوا از طریق خون به تمام سلول های بدن می رسد.

د- سوالات چند گزینه ای

1:b 2:c 3:c

4: A. 5: A. 6: D

می توانید به وبلاگ zamani2012.blogfa.com مراجعه و از مجموعه سوالات و نمونه سوالات و مطالب دیگر استفاده نمایید.

درس یازدهم (سیستم تنفسی) علوم چهارم

سوالات تشریحی

1- کدام اندام ها از ریه های ما محافظت می کنند؟

2- هنگام تنفس هوای تمیز چگونه وارد ریه های ما می شود؟

3- تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن بین خون و سلول های بدن چگونه انجام می شود؟

4- چرا ساکنان شهرهای بزرگ بیشتر از روستاییان دچار بیماری های تنفسی می شوند؟

مرتبط:  چرا گوشی با بلوتوث به لپ تاپ وصل نمیشه

5- چرا نباید در و پنجره های کلاس به مدت طولانی بسته شود؟

6- ماندن در مکان های پر از گرد و غبار یا دود چه ضررهایی دارد؟

7- چرا تعداد حرکات تنفسی در حین فعالیت زیاد می شود؟

8- تنفس از راه دهان بهتر است یا از طریق بینی؟ برای چی ؟

9- اندام های تنفسی را نام ببرید.

10- نفس کشیدن از طریق بینی چه اهمیتی دارد؟

11- مضرات تنفس از راه دهان چیست؟

12- موهای داخل بینی برای چیست؟

13- ریه ها در کدام قسمت بدن قرار دارند؟

سوالات خالی

14- اندام اصلی تنفس ……… است.

15 – مرد …….. گاز از هوا می گیرد و …….. گاز را بیرون می دهد.

16- بینی توسط لوله ای باریک به نام … به ریه ها متصل می شود.

17 – مواد تهیه عرق از ………. گرفته می شود.

سوالات چند گزینه ای

18- ریه ها در کجا قرار دارند؟

الف) نای ب) کیسه هوا

ج) قفسه سینه د) مغز

19- چرا نفس کشیدن از طریق بینی بهتر از تنفس از طریق دهان است؟

الف) چون بینی هوا را گرم می کند

ب) زیرا بینی هوا را تصفیه می کند

ج) چون بینی هوا را مرطوب می کند

د) سه مورد

20- چرا انسان بدون چه چیزی نمی تواند بیش از چند دقیقه زنده بماند؟

الف) غذا ب) آب

ج) اکسیژن د) دی اکسید کربن

21- اندام های تنفسی کدامند؟

الف) نای ب) شش

ج) کیسه هوا د) بینی

سوالات درست و غلط

جمله درست یا غلط را با نقطه (×) مشخص کنید.

22- ارگان اصلی تنفس، بینی است.

پ

23- اکسیژن از طریق دیواره کیسه های هوایی از مویرگ ها وارد خون می شود.

پ

24- نفس کشیدن از راه بینی بهتر از نفس کشیدن از دهان است.

پ

25- در حین فعالیت تعداد حرکات تنفسی کاهش می یابد.

پ

26- کیسه های هوا در سراسر بدن قرار دارند.

پ

دروس علوم تجربی سال چهارم

بخش 5

مخلوط ها

مخلوط چگونه تشکیل می شود؟ :

وقتی دو یا چند ماده مختلف با هم مخلوط می شوند، مخلوطی به وجود می آید که بتوانیم آنها را از هم جدا کنیم و هر ماده خاصیت خود را حفظ کند.

در یک مخلوط، موادی که باید مخلوط شوند همگی می توانند جامد، مایع یا گاز باشند یا یکی از مواد جامد و دیگری مایع باشد، مانند نمک و آب که مخلوط آب نمک را تشکیل می دهند.

هوای اطراف ما که گازی است، مخلوطی از گازهای مختلف است. بسیاری از غذاها نیز مخلوط می شوند.

در یک مخلوط، هر ماده تمام خواص خود را حفظ می کند.

مخلوط های یکنواخت (محلول):

وقتی یک حبه قند را در آب می اندازید، ذرات شکر جدا شده و بین ذرات آب قرار می گیرد و مخلوط یکنواختی را تشکیل می دهد. در نتیجه شکر در آب حل می شود. این نوع مخلوط را محلول می نامیم.

ماده محلول و ماده حلال:

اگر یک قاشق شکر در آب بریزید و هم بزنید، شکر در آب حل می شود. در این محلول شکر را ماده محلول و آب را حلال می نامند. محلول شکر در آب یک محلول جامد در مایع است و محلول الکل در آب یک محلول مایع در مایع است.

در محلول ها، املاح به خودی خود از حلال جدا نمی شود.

بخش 5 سوال

جواب صحیح را با x علامت بزنید.

1- کدام یک از مخلوط های زیر محلول است؟

روغن در آب

روغن و آب

نمک و آب

نشاسته و آب

2- کدام یک از مخلوط های زیر محلول مایع در مایع است؟

آب و روغن زیتون

آب و آبلیمو

آب و نشاسته

آب و اکسیژن

3- آب گرم چه نوع محلولی است؟

مرتبط:  چرا باید در سامانه جامع تجارت ثبت نام کرد

جامد در مایع

مایع در مایع

جامد در جامد

گاز در مایع

4- بهترین راه برای تشخیص محلول بودن یا نبودن یک مخلوط چیست؟

جوشیدن

فیلتر را رد کنید

مکان ثابت

هم زدن

5- یک تکه شکر را در یک لیوان شیر بریزید و هم بزنید اسم شیر این محلول چیست؟

حلال

قابل حل

مختلط

راه حل

سوالات تشریحی:

به سوالات زیر به طور کامل پاسخ دهید:

1- مخلوط چیست؟

وقتی دو یا چند ماده با هم مخلوط می شوند و به راحتی می توانیم آنها را جدا کنیم، این مواد با هم مخلوط می شوند، در مخلوط مواد خاصیت خود را از دست نمی دهند.

2- آیا می توان روغن مایع و آبلیمو را مایع در مایع در نظر گرفت؟ برای چی؟

خیر، زیرا این دو مایع در یکدیگر حل نمی شوند و مایع موجود در مایع نوعی محلول است.

3- به ماده ای که مواد دیگر را حل می کند چه می گویید؟

حلال

4- از کجا بفهمیم دو ماده مایع که با هم مخلوط می شوند مخلوط هستند یا محلول؟

اگر دو مایع به طور یکنواخت دیده شوند و پس از مدتی توقف از هم جدا نشوند، محلول هستند و اگر مایعی در مایع دیگر معلق دیده شود، مخلوطی است که پس از توقف به تدریج جدا می شود.

5- مخلوطی مرکب از دو ماده جامد را نام ببرید؟

شکر و عدس، نخود و لوبیا

6- مخلوطی از جامد و مایع غیر محلول را نام ببرید؟

ماسه و آب

7- هوا مخلوط است یا ترکیبی؟

مخلوط شده است.

8- آیا در محلول آب شیرین مزه سطح مایع با کف مایع متفاوت است، چرا؟

خیر، چون ذرات شکر آرام آرام جدا شده و بین ذرات آب قرار می گیرد و مخلوط یکنواختی به دست می آید یعنی شکر در آب حل می شود.

9- مواد چگونه در محلول پراکنده می شوند؟

آنها به طور مساوی توزیع می شوند.

10- آیا می توانید تمام مواد موجود در محلول را ببینید؟

خیر، املاح قابل مشاهده نیست.

11- چرا هیچ یک از مواد موجود در هوا را نمی بینیم؟

چون همشون گاز هستن

نوشته های مشابه

‫3 دیدگاه ها

  1. یعنی واقعا اینقدرم مهمه که با بینی تنفس کنیم؟ خیلی جالب بود! حتما از این به بعد سعی می‌کنم که تنفسم رو با بینی انجام بدم. ممنون بابت این مقاله خوب.

  2. منم کلاس چهارم بودم و همیشه با بینی تنفس می‌کردم! الان که این مقاله رو خوندم، مطمئن شدم که انتخاب درستی داشتم. خیلی عالی بود!

  3. مقاله واقعا جالب بود! من تا حالا نمی‌دونستم که تنفس با بینی بهتره. بعد از این مقاله، دیگه به دوستام هم می‌گم که بینیشون رو بزرگ کنند!:))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا